sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorParmaksız, Emel Memiş
dc.contributor.authorYakupoğlu, Duygu Berberoğlu
dc.date.accessioned2021-11-25T08:43:50Z
dc.date.available2021-11-25T08:43:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76332
dc.description.abstractIn this study, the labor processes of white-collar women working in mid-level managerial positions in enterprises have been examined. Changes in working arrangements in business life, and nursery and school closures within the scope of COVID-19 measures, make it important to investigate white-collar women who are greatly affected by these changes. Due to the deepening gender roles, they are exposed to in this process, it is necessary to examine the labor of women working in the private sector. In this thesis, the labor processes of white-collar women who work in mid-level managerial positions have been discussed within the framework of the concepts such as unpaid labor, domestic, care work, gender roles and inequality, and work-life balance. In the study, using qualitative methods and techniques, in-depth interviews have been conducted with twenty women from different sectors, with the guidance of businesses in the industrial cooperation network of a research center and the restrictions created by the pandemic. In the light of the data obtained from the interviews, the home and work-life conditions of white-collar working women, the way they establish a work-life balance or experience this imbalance, how they experience paid and unpaid work under these conditions, and invisible labor forms have been investigated. Furthermore, in this process, their perceptions of gender roles and their expectations for the future were discussed on the axis of their experiences with the disease, their emotional states and strategies to cope with this process, and their experiences during the pandemic process.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectCOVID-19tr_TR
dc.subjectBeyaz yakalı kadınlartr_TR
dc.subjectKadın emeğitr_TR
dc.subjectHane içi emektr_TR
dc.subjectÜcretsiz emektr_TR
dc.subjectUzaktan çalışma/evden çalışmatr_TR
dc.subjectİş yaşam dengesitr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyet rolleritr_TR
dc.titleCovıd-19 pandemi sürecinin yansımaları: Beyaz yakalı çalışan kadınlar örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe reflections of the Covid-19 pandemic process: The case of white collar wonking womentr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozet"COVID-19 Pandemi Sürecinin Yansımaları: Beyaz Yakalı Çalışan Kadınlar Örneği" konulu yüksek lisans tez çalışmasında işletmelerde orta düzey yönetici pozisyonlarında beyaz yakalı çalışan kadınların emek süreçleri incelenmiştir. COVID-19 önlemleri kapsamında iş yaşamında çalışma düzenlemelerindeki değişiklikler ile kreş ve okulların kapanması gibi değişimler, bu değişikliklerden büyük ölçüde etkilenen beyaz yakalı çalışanların araştırılmasını önemli kılmaktadır. Bu süreçte maruz kaldıkları ve derinleşen toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle özel sektörde çalışan kadınların emeğinin incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu tez çalışmasında, orta düzey yönetici pozisyonlarda çalışan ve karar alma süreçlerinde bulunmayan, üst yöneticilerinin kararlarına bağlı ve onlara karşı sorumlu şekilde çalışan beyaz yakalı kadınların pandemi sürecindeki emek süreçleri, hane içi ücretsiz emek, bakım emeği, toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitsizliği ile iş yaşam dengesi kavramları çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada nitel yöntem ve teknikler kullanılarak bir araştırma merkezinin sanayi iş birliği ağında olan işletmeler ve pandeminin yarattığı kısıtlar dolayısıyla onların yönlendirmesiyle farklı sektörlerden yirmi kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde elde edilen veriler ışığında, beyaz yakalı çalışan kadınların ev ve iş yaşamı koşulları, iş yaşam dengesi kurma ya da bu dengesizliği deneyimleme biçimleri, bu koşullar altında ücretli ve ücretsiz çalışmayı nasıl deneyimledikleri, görünmeyen emek biçimleri araştırılmıştır. Bununla birlikte, bu süreçte hastalığa ilişkin deneyimleri, duygu durumları ve bu süreçle başa çıkma stratejileri ile pandemi sürecindeki deneyimleri ekseninde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algıları ve geleceğe ilişkin beklentileri tartışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record