sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇeken, Muharrem
dc.contributor.authorAkkuş, Mustafa Tolga
dc.date.accessioned2021-11-25T08:34:52Z
dc.date.available2021-11-25T08:34:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76328
dc.description.abstractThe Mughal Empire is a Muslim empire founded on the territory of India. The architecture of the Empire was different, although interactions could be seen in the world from other empires belonging to the Islamic religion and from the architecture in Iran, the origin of the founder Babur Shah. This thesis examines the monumental tomb of the second ruler of the Empire, built during the reign of Akbar Shah. This research focuses not only on the architectural aspects but also the cultural environment and history of the Mughal Empire. The tomb, which still retains its grandeur today, is the first example of monumental tombs in India and was built with both political and spiritual passion for the empire. The architecture, which is an example of craftsmanship, influenced the architectural structures made in the period 19th century until the fall of the Empire and led to a new trend for the structures produced by people of the Islamic religion in India. This thesis especially concentrates on Indian art and its effects on the architecture of the Mughal Empire, the functions of monumental tombs in eclectic society, and the surrounding structures of Humayun's Tomb.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectBabür imparatorluğutr_TR
dc.subjectBabür Şahtr_TR
dc.titleBabür İmparatorluğu mimarisine bir örnek: Hümâyun Şah'ın türbesitr_TR
dc.title.alternativeAn example of Mughal architecture: The tomb of Humayuntr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.description.ozetBabür İmparatorluğu Hindistan topraklarında kurulmuş Müslüman bir İmparatorluktur. İmparatorluğun mimarisi dünya üzerinde İslam dinine mensup diğer imparatorluklardan ve kurucu Babür Şah'ın kökeni olan İran'daki mimariden de etkileşim görülebilse de farklıydı. Bu tezde, İmparatorluğun ikinci yöneticisinin, Ekber Şah döneminde inşa edilen anıtsal ölçülerdeki türbesi incelenmiştir. Araştırmalar sırasında sadece yapıya yer verilmemiş, Babür İmparatorluğu'nun kültür ortamı ve tarihine de değinilmiştir. Bugün halen ihtişamını koruyan türbe, Hindistan'daki Anıtsal mezarların ilk örneği olmakla birlikte imparatorluk için hem siyasi hem de ruhani bir tutku ile inşa edilmiştir. Kullanılan malzemeden türbenin bahçesine kadar belli bir ustalık örneği olan yapı İmparatorluğun yıkılışına dek olan süredeki mimariyi etkilemiş, Hindistan'daki İslam dinine mensup kimselerin ürettiği yapılar için yeni bir akıma vesile olmuştur. Bu tezde; Hint sanatı ve bu sanatın Babür İmparatorluğunun mimarisine etkilerine, anıtsal mezarların eklektik toplumdaki işlevlerine, Hümayun Şah Türbesinin çevre yapılarına değinilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record