Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkamış, Gölge
dc.contributor.authorOğuzkan, Esma İpek
dc.date.accessioned2021-11-25T07:15:33Z
dc.date.available2021-11-25T07:15:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76313
dc.description.abstractPepper (Capsicum annuum L.) is grown and consumed extensively and has high commercial value. Salinity stress negatively affects the growth, development and life of the plant. Roots take water and nutrients from the soil through their root hairs. Due to the increase in soil salt concentration, the water and nutrient intake through the roots decreases and toxic effects occur. Myosins are motor proteins that are involved in many physiological events in the plants. Studies investigating the genetic mechanism of root development linked them with the development of root and root hairs. In this study, gene expressions of myosin 2 (Capsicum annuum myosin-2-like), myosin 4 (Capsicum annuum myosin-4-like), myosin 6 (Capsicum annuum myosin -6-like), myosin 9 (Capsicum annuum myosin-9) and myosin 11 (Capsicum annuum myosin-11) and Capsicum annuum actin gene as the housekeeping gene were determined in root tissues of pepper seedlings 3 and 24 hours after 100 mM salt treatment. The highest increase in the expression was in myosin 9 gene (30.57 fold) 24 hours after salt treatment. The expression of myosin 2 gene did not show a statistically significant change 3 hours after salt treatment, however, it increased 8.95 fold after 24 hours. There was no significant change in the expression of the myosin 4 gene at both time points. Expression of the myosin 6 gene decreased -8.22 times after 3 hours of salt treatment, and -2.16 times after 24 hours. Myosin 11 gene expression decreased -3.53 times after 3 hours and it increased 2.35 times after 24 hours (P <0.05).tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBibertr_TR
dc.subjectCapsicum annuum L.tr_TR
dc.titleBiberde (Capsicum annuum L.) kök gelişimiyle ilgili miyozin genlerinin tuzluluk stresi altında gen ifadesinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe expression of myosin genes associated with root hair development under salinity stress in pepper (Capsicum annuum L.)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBahçe Bitkileritr_TR
dc.description.ozetBiber (Capsicum annuum L.), ülkemizde ve dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan, çeşitli şekillerde tüketilen ekonomik değeri oldukça yüksek bir türdür. Bitkisel üretimde bitki gelişimini ve bitki verimini etkileyen en önemli nedenlerden birisi tuz stresidir. Kökler, kök emici tüyleri aracılığıyla topraktan su ve besin maddelerini almaktadır. Toprakta tuz yoğunluğunun artışına bağlı olarak köklerde su ve besin maddelerinin alınımı azalmakta, ileri düzeyde hücrelerde zararlı etkiler ortaya çıkmaktadır. Kök gelişiminin genetik mekanizmasını inceleyen çalışmalar, bitkide pek çok fizyolojik olayda yer alan miyozin genlerini, kök ve kök emici tüylerinin gelişimi ile de ilişkilendirmişlerdir. Miyozinler, hücrede ATP hidrolizi sırasında açığa çıkan enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren motor proteinleridir. Tez çalışmasında, miyozin 2 (Capsicum annuum myosin-2-like), miyozin 4 (Capsicum annuum myosin-4-like), miyozin 6 (Capsicum annuum myosin -6-like), miyozin 9 (Capsicum annuum myosin-9) ve miyozin 11 (Capsicum annuum myosin-11) genlerine ait primerler ve housekeeping gen olarak Capsicum annuum aktin geni kullanılarak gen ifadeleri 100 mM tuz uygulamasını takiben 3. saat ve 24. saatte alınan örneklerde belirlenmiştir. İncelenen miyozin genleri içerisinde en fazla ifade artışının miyozin 9 geninde (30.57 kat) tuz uygulamasından 24 saat sonra olduğu belirlenmiştir. Miyozin 2 geninin ifadesi tuz uygulamasından 3 saat sonra istatistiki olarak önemli bir değişim göstermezken 24 saat sonra 8.95 kat artmıştır. Miyozin 4 geninin ifadesinde ise, uygulamadan 3 saat ve 24 saat sonra önemli bir değişiklik olmamıştır. Miyozin 6 geninin ifadesi, uygulamadan 3 saat sonra -8.22 kat azalırken, 24 saat sonra alınan örneklerde ise -2.16 kat azalmıştır. Miyozin 11 gen ifadesinin ise 3 saat sonra -3,53 kat azaldığı. 24 saat sonra ise 2.35 kat arttığı belirlenmiştir (P<0.05).tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record