sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Ersan
dc.date.accessioned2021-11-16T12:12:49Z
dc.date.available2021-11-16T12:12:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.503317tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76076
dc.description.abstract: Bu çalışmanın amacı, 6-11 yaş erkek otizmli çocuklara 12 hafta süreyle uygulanan temel hareket eğitiminin fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya, yaşları 6 ile 11 yaş arasında bulunan, yaş ortalamaları 7,33±1,50, boy ortalamaları 135,22±4,16 ve kilo ortalamaları 37,33±4,04 olan toplam 9 erkek çocuk katılmıştır. Hareket eğitiminin etkisini belirlemek için Eurofit Test Bataryası kullanılarak, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, squat, şınav, reaksiyon zamanı, denge ve esneklik ölçümleri yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Ön test ve son test arasındaki farklılığın belirlenmesinde paired t testi uygulanmıştır. Yapılan bağımlı t testi sonuçlarına göre, durarak uzun atlama, esneklik ve dikey sıçrama değişkenleri bakımından ön-test ve sontest arasında istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur (p<0.01). Squat ve şınav değişkenleri bakımından ön-test ve son-test arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur (p<0.05). Reaksiyon zamanı ve denge değişkenleri bakımından ön-test son-test arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, düzenli periyotlarla uygulanan hareket eğitiminin 6-11 yaş otizmli çocuklarda fiziksel uygunluk parametrelerini anlamlı düzeyde geliştirdiği görülmüştür.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.503317tr_TR
dc.subjectOtizmtr_TR
dc.subjectFiziksel Uygunluktr_TR
dc.subjectTemel Hareket Eğitimitr_TR
dc.titleOtizmli çocuklarda temel hareket eğitiminin fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume17tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record