sherpa/romeo

Now showing items 1-8 of 8

  • Antrenör adaylarının iletişim ve liderlik becerilerinin incelenmesi 

   Akoğlu, Halil Erdem (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   nsanlar hayatları boyunca belirli amaçları gerçekleştirmek için çabalarken bu amaçları gerçekleştirmede onlara yön verecek liderlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum spor yapan insanlar içinde geçerlidir ve gerek bireysel ...
  • Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki etik ilkelere ve öğretmenliğe yönelik tutumlarına ilişkin görüşleri 

   Doğaner, Seçkin (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile beden eğitim öğretmenlerinin mesleki etik ilkelerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmanın modeli betimseldir. ...
  • Bedensel engelli sporcuların dopinge ilişkin görüşleri 

   Özbek, Oğuz (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   Bu çalışmada bedensel engelli sporcuların doping kullanımına ilişkin olan görüşleri incelenmiştir. Çalışma grububedensel engelli spor branşlarında faal olan yirmisporcudan oluşmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden, ...
  • Maraton ve kelebek etkisi 

   Balcı, Velittin (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   Maraton 42km 195m’lik bir mesafeyi içeren bir yol koşusudur. Aynı anda binlerce kişinin aktif olarak katılabildiği tek organizasyondur ve halen küresel düzeyde ilgi gören en büyük spor etkinliklerindendir. Maraton koşusu ...
  • Özel spor merkezlerine devam eden bireylerin spor ekonomisine katkısı (ankara ili örneği) 

   Sunay, Hakan (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   Spor, hem hizmet üretimi boyutuyla, hem de mal üretimi ve tüketim sektörleri boyutuyla, İşletmecilik ve Spor İşletmeciliği bilimlerinin araştırma konusunu oluşturmaktadır. Günümüzde spor, kişisel ve toplumsal sağlığı ...
  • Serbest zaman doyumu, serbest zamanda sıkılma algısı ve iş tatmini ilişkisi: akademisyenler üzerine bir araştırma 

   Gürbüz, Bülent (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin serbest zaman doyumu, serbest zamanda sıkılma algısı ve iş tatmin düzeylerindeki farklılıkları ortaya koymaktır. Aynı zamanda, serbest zaman doyumunun ve serbest zamanda sıkılma ...
  • Sosyal sermayeden sportif sermayeye 

   Özbek, Oğuz (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   Bu çalışmanın amacı sermaye kavramının sportif sermaye kavramına dönüşümünü incelemektir. Çalışmanın verileri kaynak taraması ile elde edilmiştir. Sermaye kavramı ilk olarak ekonomik bir varlık olarak tanımlanmış, daha ...
  • Türkiye ve ingiltere’de yükseköğretim düzeyinde spor eğitimi sistemlerinin karşılaştırılması 

   Sunay, Hakan (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019)
   Bu çalışma, Türkiye ve İngiltere’de Yükseköğretim düzeyinde verilen spor eğitimi sistemlerinin farklı yükseköğretim seviyelerinde karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırma yapılırken spor eğitiminin verildiği ...