sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Volkan
dc.date.accessioned2021-10-14T14:01:47Z
dc.date.available2021-10-14T14:01:47Z
dc.date.issued2020-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75531
dc.description.abstractOsmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’yla yenilgiyi kabullenmiştir. Bununla birlikte mevcut duruma karşı çıkan vatanseverler, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış ve Türkiye adına savaşa asıl son veren belgeyi, yani Lozan Barış Antlaşması’nı imzalama başarısını göstermiştir. Lozan Barış Antlaşması, Milli Mücadele’den başarılı bir şekilde çıkan Türk Milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya duyuran ve bu durumun kabul edilmesini sağlayan bir belge niteliğini taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu da açması bakımından önemi haiz olan Lozan Barış Antlaşması’nın hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli akisleri olmuştur. Özellikle Antlaşmanın ikinci evresini geçirdiği dönem, çok çetin müzakerelere yol açmış, gerek mecliste gerekse yurt genelinde basın yoluyla tartışmalar yaşanmış ve antlaşma sonrası değerlendirmeler yapılmıştır. Millî Mücadele’yi Türkiye adına bitiren Lozan Barış Antlaşması ile ilgili yapılmış çok sayıda inceleme ve araştırma olduğu da muhakkaktır. Ancak Anadolu’daki kamuoyunun antlaşmadan nasıl etkilendiği ve antlaşmanın basın organlarına nasıl yansıdığı konusuyla ilgili çalışmalar daha sınırlı olmak birlikte giderek artan bir öneme sahiptir. Dolayısıyla artan bu öneme binaen, Lozan Barış Antlaşması’nın Trabzon basını tarafından nasıl karşılandığı ve sütunlara nasıl yansıdığının bir değerlendirmesi yapılmaya, Trabzon şehrinin önde gelen iki basın mensubu ve gazetesinin Lozan’a yaklaşımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan genel okuma ve değerlendirmelere bir katkı sunulması da hedeflenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectBasıntr_TR
dc.subjectHalktr_TR
dc.subjectİstikbaltr_TR
dc.titleİstikbal ve Halk Gazetesine Göre Trabzon Basınında Lozan Barış Antlaşmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAtatürk Yolu Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.issue66tr_TR
dc.identifier.startpage41tr_TR
dc.identifier.endpage62tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2667-7768


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record