sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnar, Aslı
dc.date.accessioned2021-10-13T12:54:43Z
dc.date.available2021-10-13T12:54:43Z
dc.date.issued2020-12-25
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46931/aran.815501tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75510
dc.description.abstractOrta Anadolu Tunç Çağı topluluklarının sosyo-ekonomik ve siyasi organizasyonları farklı bakış açıları üzerinden sınırlı sayıdaki çalışmaları içermektedir. Dönemin sosyal ve iktisadi yaşamına ilişkin sınırlı bilgilerimiz çoğunlukla arkeolojik veriler vasıtasıyla kazanılmaktadır. Arkeolojik alanlarda ortaya çıkarılan en önemli yapılardan biri de silolardır. En erken dönemlerden beri insanlar, toplayıcılık veya tarım aktiviteleri sonucu elde ettiği tüketim fazlası ürünleri farklı boyut ve şekillerde inşa ettikleri silolarda saklayarak depolamıştır. Bu nedenle, siloların şekilleri ve boyutları ile içermiş oldukları bitkisel kalıntılar sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamın anlaşılmasında önemlidir. Arkeolojik bulgular Erken Tunç Çağı’ndan itibaren organize bir tahıl depolama işleminin gerçekleştirilmiş olduğunu göstermekle birlikte, arkeolojik kayıtlarda depolama yöntemleri, yapım teknikleri ve tipolojik özellikler ve yalıtım yöntemleri hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Depolama birimlerine ilişkin söz konusu detaylar dönemin depo yapılarının tasarımları ve söz konusu tasarımları meydana getiren toplulukların sosyo-ekonomik organizasyonları hakkında önemli çıkarımlar sağlar. Bu çalışmada Tunç Çağlar’ında Orta Anadolu’da tahıl depolama sistemleri arkeolojik verilerden yola çıkarak, anahtar yerleşimler ışığında incelenmiş ve söz konusu sistemin toplumsal gelişim süreçleriyle ilişkisi değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.46931/aran.815501tr_TR
dc.subjectTahıl Depolamatr_TR
dc.subjectOrta Anadolutr_TR
dc.subjectTunç Çağlarıtr_TR
dc.titleOrta Anadolu’da Tunç Çağlarında Tahıl Depolama Sistemlerine Genel Bakıştr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalArchivum Anatolicum-Anadolu Arşivleritr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage295tr_TR
dc.identifier.endpage341tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1300-6355


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record