sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorSipahioğlu, Mukadder
dc.date.accessioned2021-10-13T12:51:41Z
dc.date.available2021-10-13T12:51:41Z
dc.date.issued2020-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75509
dc.description.abstractAntik Mısır’da kişinin üstlendiği görevler cinsiyete, içerisinde bulunduğu sosyal tabakaya ve dönemden döneme değişiklik göstermiştir. Kadına yaklaşımı konusunda dönemin diğer medeniyetlerinden farklı bir tutum içerisinde olan Antik Mısır’da kadınlar hem seküler hem de dinî alanda çalışma imkânına sahip olmuştur. Mısır’da öldükten sonraki hayat da dâhil olmak üzere dinin hayatın her alanında başat rol oynamasından dolayı kadınlara bu alanda biçilen rol ehemmiyet arz etmektedir. Bu makalede Eski Krallık (MÖ. 2543-2120), Orta Krallık (MÖ. 1980-1760), Yeni Krallık (MÖ. 1539-1077) ve Geç Dönem (MÖ. 723-332) özelinde yapılan bir incelemeyle kadınların bu alanda üstlendikleri belli başlı görevlerden ve bu doğrultuda aldıkları unvanlardan bahsedilecektir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectAntik Mısırtr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectRitüeltr_TR
dc.titleAntik Mısır’da Kadınların Dinî Görevleri ve Unvanlarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage269tr_TR
dc.identifier.endpage293tr_TR
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusaltr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1300-6355


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record