sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKüçüker, Sultan Deniz
dc.contributor.authorGüler, Türkan Banu
dc.date.accessioned2021-10-13T12:41:43Z
dc.date.available2021-10-13T12:41:43Z
dc.date.issued2020-12-25
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46931/aran.800113tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75508
dc.description.abstractMakedonya Kralı III. Aleksandros, İÖ 334 yılında Hellespontos üzerinden Küçük Asya’ya geçerek Pers Devleti egemenlik coğrafyasında seferlerine başlamıştır. Bu süreçte Küçük Asya’daki Hellen polis’leri ile ilişkilerinde uyguladığı diplomasi ve kullandığı siyasi terminoloji, Klasik Dönem devletler arası ilişkilere ait izler taşırken aynı zamanda önemli siyasal ve kavramsal dönüşümlere neden olarak Hellenistik dünyanın politik çerçevesini belirlemiştir. Bu çalışmanın amacı, III. Aleksandros’un Küçük Asya polis’leri ile ilişkilerinde uyguladığı politikaları irdelemek ve diplomaside kullanılan siyasi terminolojiyi tarihsel bağlamda değerlendirmektir. Çalışmada Aleksandros’un Küçük Asya polis’leri ile ilişkileri zaman dizinsel bir perspektif içinde ele alınacak, konuyu işleyen antik edebi kayıtlar mevcut epigrafik belgeler ile nümismatik veriler üzerinden irdelenecek ve konu bağlamında polis’lerin siyasal düzenleri ile dönüşümleri de işlenecektir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.46931/aran.800113tr_TR
dc.subjectBüyük İskendertr_TR
dc.subjectKüçük Asyatr_TR
dc.subjectPolistr_TR
dc.titleAntik Yazılı Belgeler Işığında Makedonya Kralı III. Aleksandros’un Küçük Asya Polis’leri İle İlişkileritr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalArchivum Anatolicum-Anadolu Arşivleritr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage241tr_TR
dc.identifier.endpage268tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1300-6355


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record