sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Muzaffer
dc.date.accessioned2021-10-13T12:30:36Z
dc.date.available2021-10-13T12:30:36Z
dc.date.issued2020-12-25
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46931/aran.765946tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75506
dc.description.abstractFethedildikleri halklar tarafından Dorlar olarak adlandırılan kabileler, yaklaşık olarak MÖ 1200-1150 yılları arasında akınlar halinde Kuzeydoğu’dan Peloponnesos Yarımadası’na kadar inmeye başlamışlardır. Bu kabilelerin istila hareketi, sadece Anadolu’yu değil özellikle Güney Hellas’ı da içine alan Ege bölgesinde Geç Tunç Çağı kültürlerinin çöküşüne sebep olan göç dalgalarının bir sonucu olarak gözükmektedir. Dor göçebe kabileleri yıllar boyunca güneye doğru hareket etmişler ve bu göçleri Kuzey’den Güney’e doğru Iolkos, Thebes, Korinthos, Meykenai, Trynis, Argos ve Pylos gibi Miken saraylarını yıkmayı başarıncaya kadar devam etmiştir. Nihayetinde Lakedaimonia (Lakonia) bölgesinde nispeten ulaşılması zor bir vadi topografyasına sahip Sparta kentini ana kent merkezleri yapmaya karar vermişlerdir. Dorların kökeni yaklaşık iki yüz sene süren araştırmalara rağmen hala tartışmaya açıktır. Muhtemelen Kuzey Karadeniz steplerinden gelmişlerdir ki, buraya İskit toplulukları kendi aralarındaki siyasi rekabetten dolayı başta Türkistan ve Güney Siberia olmak üzere İç Asya’dan göç dalgaları başlatmışlardır. Birbirini tetikleyen bu istila ve göç dalgalarının Peloponnesos Yarımadası’na kadar ulaştığı görülmektedir. Antik kaynakların işaret ettiği üzere İskitlerin ve Spartalıların hayat tarzları, davranış biçimleri ve değerleri büyük ölçüde birbirine benzemektedir. Biz bu çalışmamızda, şimdiye kadar yapılmadığından, bu benzerliklere işaret eden antik kaynakların tamamını toplayıp analiz etmeye, İskit/Dor ve Sparta bağlantısının soy bakımından da mümkün olabileceği tezini ortaya koymaya çalışacağız.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.46931/aran.765946tr_TR
dc.subjectİskitlertr_TR
dc.subjectDorlartr_TR
dc.subjectSpartalılartr_TR
dc.titleİskit - Sparta Bağlantıları Üzerine Değerlendirmelertr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalArchivum Anatolicum-Anadolu Arşivleritr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage177tr_TR
dc.identifier.endpage218tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1300-6355


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record