Flag Counter

Now showing items 1-7 of 7

  • Vandal Tarihine Genel Bir Bakış: Vandalların Ortaya Çıkışı ve Afrika’da Kalıcı Bir Yurt Edinmelerine Kadar Geçen Süreç Hakkında Genel Bir Değerlendirme 

   Kozan, Mert (Ankara Üniversitesi, 2020-07-27)
   V. yüzyıldan itibaren dağılmaya başlayan Roma dünyasına büyük bir darbe indirmeyi başarmış bir kavim olan Vandallara bugüne değin tarihçiler tarafından gereken önem gösterilmemiştir. Oysaki Vandallar Kartaca'yı işgal ...
  • Ksenophon’un Kyros’un Eğitimi Eserinde Tanrı-Kral Paradigması 

   Yalazı, Esra (Ankara Üniversitesi, 2020-07-27)
   Klasik Çağ Yunan yazarı Ksenophōn devlet yönetiminin esaslarına ilişin fikirlerini, “Kyros’un Eğitimi” (Κύρου Παιδεια) adlı eserinde tarihi gerçekliğinden bağımsız olarak kurguladığı Kyros karakteri üzerinden sunmuştur. ...
  • Nerik ve Hakmiš Hakkında 

   Bozgun, Şafak (Ankara Üniversitesi, 2020-07-27)
   Nerik ile Hakmiš, devletin kuzey bölgesi yerleşim yerleri arasında en önemli statüye sahip kentler arasındadır. Özellikle Nerik ve Hakmiš’in bulunduğu bölgelerde, Kaška kabile toplulukları ile etkin bir mücadele sürdürmeye ...
  • Köle Sevkiyatı Hakkında Bir Kültepe Metni 

   Erol, Hakan (Ankara Üniversitesi, 2020-07-27)
   Kültepe kazılarının 1992 yılı sezonunda Asurlu tüccarlar Elamma (arşivinin önemli bir kısmı 1991 yılında bulunmuştur), Kuliya ve Šu-İštar’a ait arşivler ele geçmiştir. Burada tanıtılan belgeler ise bu arşivlerin dışında, ...
  • İÖ 73 Yılı Halk Temsilcisi Lıcınıus Macer’in Söylevi 

   Akşit, Çağatay (Ankara Üniversitesi, 2020-07-27)
   Romalı tarihçi Gaius Sallustius Crispus’un Historiae eseri aracılığıyla günümüze ulaşan söylev, İÖ 73 yılı halk temsilcisi Gaius Licinius Macer tarafından muhtemelen halk meclisinde verilmiştir ve Sulla’nın diktatörlüğü ...
  • Zamanın Tanımı: Hitit Metinlerinde 'mehur' Kavramı 

   Cesur, Sevgül Çilingir (Ankara Üniversitesi, 2020-07-27)
   Zaman, sürekli bir devinim içinde olan ve insanın kontrol edemediği fakat ona bağlı yaşamaktan da kurtulamadığı bir olgudur. Ekonomisinin ve yaşamının büyük bölümü tarıma dayalı olan Hitit toplumu için de zaman, yaşamın ...
  • Hitit Arşivinden Bir "Bilgelik Örneği" (kbo 32.14 metni) 

   Kaynar, Fatma (Ankara Üniversitesi, 2020-07-27)
   1983 ve 1985 yıllarında Boğazköy-Hattuša kazılarında (Tapınak 15 ve 16) ele geçen Hurrice-Hititçe çift dilli olarak yazılmış metin grubu, literatürde ‘Özgürlüğün Şarkısı’ olarak bilinmektedir. Parabolè olarak adlandırılan ...