sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaya, Damla
dc.date.accessioned2021-10-05T14:03:43Z
dc.date.available2021-10-05T14:03:43Z
dc.date.issued2020-09-16
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33630/ausbf.769332tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75215
dc.description.abstractDevletler arasında yapılan uluslararası anlaşmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte, meydana gelen tüm anlaşmaların hukuken bağlayıcı olduğunu söylemek mümkün değildir. Uluslararası hukuk açısından, bir anlaşmanın hukuken bağlayıcı olup olmadığı son derece önemli bir meseledir. Nitekim bir anlaşmayla ilgili ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların uluslararası hukuk meselesi olup olmaması anlaşmanın hukuki bağlayıcılığı ile yakından ilgilidir. Anlaşmanın hukuki bağlayıcılığı tarafların hukuken bağlanma kastı doğrultusunda tespit edilir ve söz konusu anlaşmayla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklara uygulanacak kuralların belirlenmesini sağlar. Herhangi bir şekilde ifade edilebilen hukuken bağlanma kastının belirlenmesinde geçerli olan kesin bir ölçüt bulunmamakla beraber bu konuda yol gösterici olan pek çok kriter bulunmaktadır. P5+1 devletleri ile İran arasında yapılmış olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı bu kriterler çerçevesinde değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç söz konusu anlaşmanın hukuken bağlayıcı bir nitelik taşımadığıdır. Bu durum Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili uyuşmazlıkları andlaşmalar hukuku çerçevesi dışında bırakmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33630/ausbf.769332tr_TR
dc.subjectHukuken bağlanma kastıtr_TR
dc.subjectAndlaşmatr_TR
dc.subjectAnlaşmatr_TR
dc.titleUluslararası Anlaşmalarda Hukuken Bağlanma Kastının Tespiti: Kapsamlı Ortak Eylem Planı Özelinde Bir İncelemetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi SBF Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume75tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage1145tr_TR
dc.identifier.endpage1170tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1309-1034


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record