sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorCanyurt, Dilek
dc.contributor.authorDalar, Mehmet
dc.date.accessioned2021-10-05T13:58:19Z
dc.date.available2021-10-05T13:58:19Z
dc.date.issued2020-09-16
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33630/ausbf.609834tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75212
dc.description.abstractBu çalışmada Suriye krizinin çözülmesi ve Suriye’nin geleceğiyle ilgili önerilen yönetim modellerinden agonistik demokrasi anlayışı üzerinde durulmuştur. Suriye’nin toplumsal yapısını ve yönetim durumu ele alan bu çalışma, özellikle farklı dinsel, mezhepsel ve etnik gruplardan oluşan ülkelerde ortak yaşam biçimi olarak önerilen agonistik demokrasi modelinin Suriye bağlamında mümkün olup olmayacağını analiz etmektedir. Dış güçler tarafından bir devlete müdahale aracı olarak kullanılan ve bilinen demokrasinin tanımı dışında agonistik demokrasi ile hegemonya ilişkisine değinen bu çalışma, üniter Suriye bağlamında agonsitik demokrasinin zayıf ve güçlü yönlerini incelemektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33630/ausbf.609834tr_TR
dc.subjectAgonizmatr_TR
dc.subjectAntagonizmatr_TR
dc.subjectDemokrasitr_TR
dc.titleAgonistik Demokrasinin Suriye için Olasılıklarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi SBF Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume75tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage1055tr_TR
dc.identifier.endpage1079tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1309-1034


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record