sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorUyargil, Cavide
dc.contributor.authorTüzüner, V. Lale
dc.contributor.authorKulak, Fulya Aydınlı
dc.contributor.authorAtay, Sevgi Elmas
dc.date.accessioned2021-10-05T13:44:05Z
dc.date.available2021-10-05T13:44:05Z
dc.date.issued2020-09-16
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33630/ausbf.672272tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75206
dc.description.abstractBu çalışmada, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde 25 yıldan günümüze kadar sunulan İKY alanındaki bildiriler çeşitli İKY yaklaşımları açısından içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu doğrultuda bildiriler, İKY literatüründe yer alan “Katı İKY”, “Yumuşak İKY”, “Stratejik İKY”, “Kurumsal Teori Açısından İKY”, “Uluslararası İKY” ve “Eleştirel İKY” yaklaşımları açısından sınıflandırılarak, ele alınmıştır. Araştırmamızda öncelikle, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde sunulan 2132 bildiriden 408’inin İKY alanına girdiği tespit edilmiş ve bu 408 bildiri tek tek okunarak, çeşitli kriterler açısından değerlendirilmiştir. Bu kriterler; ifade edilen İKY yaklaşımları, araştırmanın konusunu oluşturan değişkenler, çalışma türü (ampirik veyakuramsal), araştırmanın analiz düzeyi (örgüt veya birey) şeklinde ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlar, araştırmacıların en sık ele aldıkları yaklaşımın “yumuşak İKY” olduğunu ve özellikle son beş yılda bu konudaki bildirilerin sayısında önemli derecede artış olduğunu göstermektedir. Bir diğer bulgu ise, 2000’li yıllardan itibaren İKY’nin stratejik açıdan incelenmeye başlandığıdır. Diğer yandan İKY’yi; uluslararası, eleştirel ve kurumsal açılardan ele alan çalışmaların sayısının azlığı dikkati çekmektedir.Son olarak çalışmaların ağırlıkla birey düzeyinde nicel ampirik araştırma içerdiği ortaya konmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33630/ausbf.672272tr_TR
dc.subjectUlusal Yönetim ve Organizasyon Kongresitr_TR
dc.subjectİnsan kaynakları yönetimi (İKY)tr_TR
dc.subjectEleştirel İKYtr_TR
dc.titleFarklı Yaklaşımlar Açısından İKY Bildirileri:1994-2017 Yılları Arasında Alandaki Değişim ve Gelişme Yönelik Bir İncelemetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi SBF Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume75tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage899tr_TR
dc.identifier.endpage924tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1309-1034


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record