sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBük, Tuba Bozaykut
dc.contributor.authorAkboğa, Sema
dc.date.accessioned2021-10-05T12:28:13Z
dc.date.available2021-10-05T12:28:13Z
dc.date.issued2020-09-16
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33630/ausbf.583673tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/75203
dc.description.abstractHer geçen gün daha da yaygınlaşan kurumsal sosyal sorumluk uygulamaları, sivil toplum kuruluşlarını işletmeler için önemli bir stratejik ortak konumuna taşımıştır. Bu çerçevede çalışma, işletmelerin kaynak sürdürebilirliği ve toplumsal refahı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları iş birliklerini etkileyen faktörleri incelemektedir. Çalışmada öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk alanının gelişiminde işletme-sivil toplum kuruluşları iş birliklerinin rolü tartışılmış, ardından finansal performansın, yasal çerçevenin ve sektörün bu iş birlikleri üstündeki etkileri analiz edilmiştir. Araştırma soruları, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmelerin 2009-2016 dönemi yıllık faaliyet raporları ve finansal raporları kullanılarak oluşturan panel veri setine ikili lojistik regresyon analizi uygulanarak cevaplanmıştır. Yapılan analizler, satış karlılığı arttıkça, işletme-sivil toplum kuruluşları iş birliklerinin arttığını göstermiştir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirdikleri iş birliklerinin diğer sektörlere göre sayıca daha yüksek olduğu bir diğer araştırma bulgusudur. Ayrıca, faaliyet raporlarında sosyal sorumluluk projelerine yer verilmesinin önerildiği yasal tebliğin bu iş birlikleri üstünde bir etkisinin olmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33630/ausbf.583673tr_TR
dc.subjectKurumsal sosyal sorumluluktr_TR
dc.subjectİşletme-sivil toplum kuruluşları iş birlikleritr_TR
dc.subjectFinansal performanstr_TR
dc.titleKurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde İşletme-Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliklerinin Dinamikleri: Türkiye Örneğitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi SBF Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSiyasal Bilgiler Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume75tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage813tr_TR
dc.identifier.endpage837tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1309-1034


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record