Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorKaliber, Mahmut
dc.contributor.authorÜlger, İsmail
dc.contributor.authorBeyzi, Selma Büyükkılıç
dc.contributor.authorKonca, Yusuf
dc.date.accessioned2021-09-24T08:42:27Z
dc.date.available2021-09-24T08:42:27Z
dc.date.issued2017-01-18
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15832/ankutbd.385867tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74887
dc.description.abstractBu çalışmada, Holstein buzağılarda sütten kesim öncesi dönemde iki farklı kalitedeki kaba yem kullanımının (kıyılmış halde kuru yonca otu ve buğday sapı) büyüme, gelişme, yem tüketimi ve yemden yararlanma özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla toplam 30 baş erkek ve dişi Holstein buzağı cinsiyet ve doğum ağırlıkları göz önünde bulundurularak her birinde 15 baş olmak üzere 2 deneme grubuna dağıtılmıştır. Birinci muamele grubunun% 80 oranında buzağı başlangıç yemi ve kaliteli kaba yem kaynağı olarak %20 oranında 1-2 cm uzunluğundaki kıyılmış yonca kuru otu, ikinci muamele grubunun ise % 80 oranında buzağı başlangıç yemi ve düşük kaliteli kaba yem kaynağı olarak % 20 oranında 1-2 cm uzunluğundaki kuru buğday sapı kullanılarak hazırlanan toplam yem karışımını (TMR) 8 haftalık sütle besleme periyodu boyunca tüketmeleri sağlanmıştır. Çalışma sonucunda, buzağıların sütten kesim öncesi dönemde buzağı başlangıç yeminin yanında kaliteli kaba yemler ile beslenmesinin yem tüketimini azalttığı (P<0.05) ancak buna rağmen 8 haftalık süt ile besleme programı sonunda sütten kesim ağırlıklarını ve iskelet gelişimlerini etkilemediği (P>0.05) tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle, buzağıların performanslarının etkilenmeden daha az yem ile sütten kesilmelerine olanak sağlaması ayrıca yem çevirim kabiliyetlerini artırması (P<0.05) gibi faydaları göz önünde bulundurularak sütten kesim öncesi dönemde buzağıların kesif yeme ek olarak kaliteli kaba yemler ile beslenmesinin ekonomik faktörlerin de göz önünde bulundurulması koşuluyla uygun olacağı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.15832/ankutbd.385867tr_TR
dc.subjectHolsteintr_TR
dc.subjectCalftr_TR
dc.subjectWeaningtr_TR
dc.titleEffects of Different Quality Roughage Supply on Performance of Holstein Calves during Preweaning Periodtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalTarım Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentZiraat Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume23tr_TR
dc.identifier.issue4tr_TR
dc.identifier.startpage386tr_TR
dc.identifier.endpage394tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn2148-9297


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record