Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorÇamur, Fatma Yüksel
dc.date.accessioned2021-09-20T07:38:20Z
dc.date.available2021-09-20T07:38:20Z
dc.date.issued2019-11-30
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33227/auifd.596083tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74707
dc.description.abstractMonika Fludernik, ‘doğal’ anlatı kavramı ile 90’lı yılların sonunda anlatıbilime yeni bir perspektif getirmiştir. Bu teoriye göre anlatıyı oluşturan esas unsur olayların belirli bir mantıkla art arda sıralanması değil, onun bir tecrübenin ifadesi olmasıdır. Fludernik’in yaklaşımı, hadisi anlamak noktasında ışık tutabilir. Zira hadisler, Hz. Muhammed’e ait ya da onunla ilgili bir söz, olay ya da yaşanmış bir tecrübenin sahabi ravi perspektifinden naklidir. Hadisler aynı zamanda Hz. Peygamber’in hayatı boyunca nasıl davrandığını ve insanların tutum ve davranışlarına nasıl tepki verdiğini bize anlatarak onun hayat tecrübesini ortaya koyar. Öte yandan hadis rivayeti, Hz. Peygamber’den edinilen bilginin bir nesilden diğerine anlatımını konu edinen bir tecrübedir. Bu makalede, Fludernik’in teorisi çerçevesinde hadisin ne ölçüde ‘doğal’ anlatı olarak ele alınabileceği tartışılmaktadır.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33227/auifd.596083tr_TR
dc.subjectHadis Anlatısıtr_TR
dc.subject'Doğal' Anlatıtr_TR
dc.subjectHadisin Yapısıtr_TR
dc.titleRethinking Ḥadīth (Prophetic Traditions) as ‘Natural’ Narrative: In the Framework of Fludernik’s ‘Natural’ Narratologytr_TR
dc.title.alternativeHadis Rivayetlerini Fludernik’in ‘Doğal’ Anlatı Teorisi Bağlamında Ele Almaktr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume60tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage281tr_TR
dc.identifier.endpage305tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record