sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAltuncu, Abdullah
dc.date.accessioned2021-09-10T12:22:37Z
dc.date.available2021-09-10T12:22:37Z
dc.date.issued2018-11-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74685
dc.description.abstractMatbaanın 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkması ve yaygınlaşması, kitap piyasasının hızlı bir yükselişine neden olmuştur. Yayınlanan eserler konusunda Hıristiyan yöneticilerin kararları, buralarda yaşayan Yahudileri de etkilemiştir. Yahudiler, yaşadıkları ülkelerin idarecileri ile çatışma yaşamamak, ayrıca kendi dini inanç ve geleneklerini korumak amacıyla bazı tedbirler almışlardır. İbranice kitapların basımında onay belgesinin şart koşulması da bunlardan birisidir. Avrupa’daki Aydınlanma dönemi etkisiyle ortaya çıkan ve Yahudi toplumunun modernizasyonunu amaçlayan Haskala hareketi, etkili olduğu 18. ve 19. yüzyıllarda birçok yayın ürünü ortaya koymuştur. Bu dönem boyunca bilim, rabbani din adamları ve Maskilim arasında çatışma alanı olmaya devam etmiştir. Rabbani din adamları tarafından, özellikle ilk dönemlerde “potansiyel tehlike” olarak kabul edilen İbranice bilim kitaplarına onay belgeleri verilmeyerek Haskala hareketinin etkisi en aza indirilmeye çalışılmıştır. Sonraki dönemlerde ise bu tutumun değişmeye başladığı görülmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectRabbani Din Adamlartr_TR
dc.subjectHaskalatr_TR
dc.subjectHaskamatr_TR
dc.subjectGelenektr_TR
dc.titleHaskala Sırasında Din-Bilim Çatışması: Onay Belgeleri, Bilim Kitapları ve Rabbani Din Adamlarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorID0000-0002-7385-9188tr_TR
dc.identifier.volume59tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage113tr_TR
dc.identifier.endpage138tr_TR
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusaltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record