sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKarataş, Ahmet
dc.date.accessioned2021-09-10T12:02:38Z
dc.date.available2021-09-10T12:02:38Z
dc.date.issued2018-11-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74684
dc.description.abstractElazığ ulemasından müderris-müftü Mehmed Kemaleddin Harputi Efendi (1867-1936), Elazığ merkez müftüsüyken 1926’da Atatürk’e suikast teşebbüsünü takip eden olağanüstü günlerde yapılan bir soruşturma sebebiyle Şark İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış ve müftülükten azledilerek Samsun’a sürgüne gönderilmiştir. Kemaleddin Efendi’nin bu mahkeme tarafından yargılanmasının sebebi çocuklarına gönderdiği mektuplarda ve evinde bulunan bazı evrakta Tevhîd-i Tedrîsât, halifeliğin kaldırılması, şapka inkılabı gibi Cumhuriyet Hükûmeti’nin bazı uygulamaları aleyhinde ibarelerin bulunmasıdır. Oğlu Abdülhamid’e gönderdiği bir mektubunda yer verdiği hilafet lehindeki gazeli ise dava dosyasının karara tesir eden en kuvvetli delili sayılmıştır. “Olalı” redifli bu gazel Hersekli Arif Hikmet Bey’in bir gazeline naziredir. Bu makalede Kemaleddin Efendi’yi mahkemeye sürükleyen süreç ele alınmış, sorgu ve savunmadaki ifadelerinden hareketle söz konusu gazeli yazmasının sebepleri ana kaynaklara ve Şark İstiklal Mahkemesi arşivindeki belgelere müracaat edilmek suretiyle belirlenmiş ve şiir kısaca açıklanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectÖmer Naîmîtr_TR
dc.subjectMehmed Kemaleddin Harputitr_TR
dc.subjectŞark İstiklal Mahkemesitr_TR
dc.titleŞairini Vazifesinden Edip Sürgüne Gönderen Bir Gazelin Hikâyesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorID0000-0001-8469-2996tr_TR
dc.identifier.volume59tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage83tr_TR
dc.identifier.endpage111tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record