sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorEşit, Davut
dc.date.accessioned2021-09-10T12:00:21Z
dc.date.available2021-09-10T12:00:21Z
dc.date.issued2018-11-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74683
dc.description.abstractGenel kabule göre Ḥanefīler dışında kalan fukahanın çoğunluğu Hz. Peygamber’den nakledilen haberleri rivayet yoğunluğu açısından mutevātir ve āḥād olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. Ḥanefīler ise mutevātir ve āḥād dışında meşhūr ḫaberin varlığını kabul etmektedir. Ancak Şāfiʿī fıkıh usûlünde mutevātir ve āḥād dışında mustefīḍ ḫaber ile ilgili tartışmalar yer almaktadır. İşte bu çalışma Şāfiʿī fıkıh usûlünde mustefīḍ ḫaberin varlığına, kabulüne, bilgi değerine, Ḥanefī usûlündeki meşhūr ḫaberle benzerliğine-farklılığına ve mutevātir-āḥād ḫaberle kategorik ilişkisine dair tartışmalara değinmektedir. Netice olarak Şāfiʿīlerin mustefīḍ ḫaber ile ilgili tartışmalarının onları, Ḥanefīlerin üçlü haber taksimine yaklaştırdığını ve aradaki farklılıkları minimize ettiğini söylemek gerekir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectḪabertr_TR
dc.subjectMutevātirtr_TR
dc.subjectMustefīḍtr_TR
dc.subjectŞāfiʿīlertr_TR
dc.titleŞāfiʿī Fıkıh Usûlünde Mustefīḍ Ḫabertr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-1366-4650tr_TR
dc.identifier.volume59tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage65tr_TR
dc.identifier.endpage81tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record