sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKoca, Suat
dc.date.accessioned2021-09-10T11:56:33Z
dc.date.available2021-09-10T11:56:33Z
dc.date.issued2018-11-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74682
dc.description.abstractBu makale dinî metinlerin değerlendirilmesinde kültürel bağlamın dikkate alınmasına yönelik çalışmalara bir katkı niteliğindedir. Çalışmada kadim zamanlarda Yahudi bir topluluğun başkalaşım geçirerek fareye dönüştüğünü anlatan bir rivayet ele alınmakta ve hem klasik hadis literatürü zaviyesinden, hem de erken dönemin kültürel/çevresel kodları açısından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda evrensel bir inanış ve tasavvur biçimi olarak metamorfoz olgusunun İslam düşüncesindeki yerine dikkat çekilmekte ve ilgili rivayeti çevreleyen kültürel atmosfer tasvir edilmektedir. Ayrıca ilginç ve yadırgatıcı bir içeriği olan rivayete yönelik eleştiri ve yorumlara temas edilmektedir. Sonuç olarak konuyla ilgili lehte ve aleyhteki yaklaşım ve söylemler, hadis literatürüyle bir diyalog sorunu yaşandığını düşündürmektedir. Makale bundan hareketle hadise ve hadis edebiyatına yönelik bakış açısının gözden geçirilmesini önermekte, özellikle Hz. Peygamber’in risalet görevi kapsamında olmayan ve sosyo-kültürel inanış ve kabulleri yansıtan rivayetlerin daha geniş ve bütüncül bir perspektifle ve insanlığın kadim tarihinin özgün bir parçası olarak okunmasını teklif etmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.subjectHadistr_TR
dc.subjectMetamorfoz (Başkalaşım)tr_TR
dc.titleHadis, Mesḫ (Metamorfoz) ve Kültürel Bağlam: Farelerin Dönüşüme Uğramış Yahudiler Olabileceğine Dair Bir Ṣaḥīḥayn Rivayetinin Tahlilitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.contributor.authorID0000-0003-0367-7319tr_TR
dc.identifier.volume59tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage64tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record