sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Fulya
dc.date.accessioned2021-09-09T14:01:54Z
dc.date.available2021-09-09T14:01:54Z
dc.date.issued2020-12-29
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33629/auhfd.848992tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74624
dc.description.abstractDolandırıcılık suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “Kişilere Karşı Suçlar” arasında “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında 157 ila 159. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu suç malvarlığına karşı işlenen suçların tipik örneğini oluşturmaktadır ve günümüzde en çok işlenen suçların başında gelmektedir. Bununla birlikte; bilişim teknolojisindeki gelişmelerin etkisiyle, dolandırıcılık suçu son yıllarda akla gelmeyecek yöntemlerle işlenir hale gelmiş; bu ise, neredeyse herkesin bu suçun mağduru olabilme ihtimalini güçlendirmiştir. Gerçekten de; bilişim sistemlerinin hayatın birçok alanında kullanılması, hem dolandırıcılara daha geniş bir hareket alanı yaratmakta hem de en açıkgözlü kişilerin dahi bu suçun mağduru olabilmesine imkân tanımaktadır. Suçun işlenişini kolaylaştırdığından, dolandırıcılığın bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi TCK m.158/1-f’de ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33629/auhfd.848992tr_TR
dc.subjectDolandırıcılıktr_TR
dc.subjectBilişim sistemitr_TR
dc.titleDolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume69tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.identifier.startpage1415tr_TR
dc.identifier.endpage1436tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record