sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKaykaç, Sedat
dc.date.accessioned2021-09-08T11:14:01Z
dc.date.available2021-09-08T11:14:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74521
dc.description.abstractTürkiye’de ilk defa 1925 yılında kamu kuruluşlarındaki atıl kapasitenin kullanımının değerlendirilmesi amacıyla kurulan döner sermaye uygulaması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde ilk kez 1988 yılında, tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemlerin, üretilen harita ve belgelerin ücretlendirilmesinden elde edilen gelirler ile Kurum ihtiyaçlarının giderilmesi için 1987 yılında yürürlüğe giren 3402 Sayılı Kadastro Kanun’a dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yapılan yasal düzenleme ve değişiklikler sonucunda, 6083 Sayılı Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün tabi olduğu mevzuat en son şeklini almıştır. Bu çalışmada kamu gelirleri içinde önemli yer teşkil eden döner sermayeli işletmelerin devlet bütçesindeki konumu, TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün mali yapısı ve faaliyet alanları örneği esas alınarak incelenmiştir. 2016 yılı itibari ile elde ettiği yaklaşık 826 milyon TL geliri ile 2.739 adet döner sermayeli işletmenin gelirleri toplamındaki payının % 1,53 oranında, devlet genel bütçesindeki payının ise % 0,091 oranında olması, TKGM Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün, etkin mali-idari yapısı ve diğer kamu kurumlarına nazaran esnek çalışma modeline sahip olmasına rağmen tüzel kişiliğinin olmadığı ve doğal olarak gayrimenkul sektöründe yeterince etkili olamadığı, yapılacak yeni yasal düzenlemeler ile bu sektördeki etkinliğinin artırılmasının önem arz ettiği ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectTapu, kadastrotr_TR
dc.subjectdöner sermaye işletmesitr_TR
dc.subjectbütçe, gayrimenkultr_TR
dc.titleTapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Kuruluşu Gayrimenkul Sektörü Ve Devlet Bütçesine Katkılarıtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage66tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record