sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorSaka, Murat
dc.date.accessioned2021-09-07T13:14:05Z
dc.date.available2021-09-07T13:14:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74500
dc.description.abstractKentler, zamanla gelişen ve dönüşen karmaşık ve dinamik sistemlerdir. Ekonominin veya ekonomik düzenin değişmesiyle kentsel alanlarda birtakım değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları, kentsel alanlarda yapısal bir değişimi ifade ettiği gibi kentlerdeki farklı sosyal, fiziksel, siyasal ve ekonomik değişimlerden dolayı oluşan köhneme ve çöküntü bölgelerinin yeniden canlandırılmasını da ifade etmektedir. Bu çalışmada, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’nin, “Riskli Yapıların Belirlenmesi” ile ilgili hükümlerinin uygulanması esnasında karşılaşılan problemler incelenmiştir. Kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu teşviklerin belediyelerin gelirlerini azaltıcı yönde etkisi sebebiyle yerel yönetimler yasa uygulamalarında ilgisiz kalmıştır. Uygulama Yönetmeliği ile birlikte sağlanan teşvikler, özellikle büyükşehirlerde, konut sektörüne ivme katmasına rağmen Tekirdağ ili ve çevre ilçelerinde beklenen kentsel dönüşüm hamlesi gerçekleşmemiştir. Bu çalışmada; binalarda riskli yapı tespiti ile 2007 yılı Türkiye Deprem Yönetmeliğinde belirlenen deprem performansı ölçüm yöntemleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca riskli yapı tespiti dosyalarının hazırlanması sürecinde istenen resmi ve özel belgeler, laboratuvar çalışmaları, statik hesaplamaların yapılması, hazırlanan dosyanın bakanlığın dijital sistemine kaydedilme yöntemleri anlatılmıştır. Riskli yapı tespit sürecinde, uygulama esnasında ortaya çıkan hak kayıpları, zaman kayıpları, Tekirdağ ili ve çevre ilçeler için hazırlanan 6 adet Tespit Raporu ele alınarak örneklerle ortaya konulmuştur. Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmiştir. Vaka çalışmalarının sonuçlarına mevzuat ve uygulama süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar hem genel olarak, hem de örnek olayların sonuçlarına göre ortaya konulmuştur. Riskli Yapı kapsamında olabileceği düşünülen eski binalar için yeterli imar artışı ve yeterli ii finansal teşvikler verilmediğinde, yapıların yenilenmesi imkânının olmayacağı ortaya konulmuştur. Kentsel dönüşüm sürecinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalarda görülen aksaklıkların yeniden düzenlenmesi yanında finansal teşviklerin de arttırılması gerektiği vurgulanmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKentsel dönüşüm kavramıtr_TR
dc.subjectkentsel dönüşüm sürecitr_TR
dc.subjectyasal boyuttr_TR
dc.subjectriskli yapıtr_TR
dc.subjecttespit esaslarıtr_TR
dc.subjectriskli yapı tespiti raporlamasıtr_TR
dc.titleTekirdağ İli Ve Çevre İlçelerinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Riskli Yapı Tespitinde Karşılaşılan Uygulama Problemlerinin Vaka Tabanlı İncelenmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage141tr_TR
dc.relation.publicationcategoryGazete Makalesi - Ulusaltr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record