sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Esra
dc.date.accessioned2021-09-07T12:48:24Z
dc.date.available2021-09-07T12:48:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74495
dc.description.abstractHızlı nüfus artışı ve kentleşme, imar sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Türkiye’de imar uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözümünde bir yol haritası oluşturabilmek amacıyla İngiltere ve Türkiye örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İmar planlarının uygulama araçları ile karşılaşılan sorunlar; Anayasa, İmar Kanunu ile Şehir ve Ülke Planlaması Kanunları gibi farklı yasal düzenlemeler kapsamında değerlendirilmiştir. Planlamanın İngiltere’de çok ayrıntılı ve uzun bir süreçte yapılması nedeniyle sorunların daha az görüldüğü, Türkiye’de ise planların daha kısa vadede tamamlanmasına çalışıldığı saptanmıştır. İngiltere’de halk katılımının planlamanın bütün aşamalarında sağlandığı, vergilendirme ile rantın önüne geçilmiş olduğu ve plan değişikliklerinin oldukça zor gerçekleştirilebildiği görülmüştür. Yüksek mahkeme kararlarının analizinden imar uygulamalarında önemli sorunların olduğu ve uygulamada eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma ve değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye’de imar uygulamalarından doğan değer artışının vergilendirilmesi, halkın planlama konusunda bilinç seviyesinin yükseltilerek katılımının her aşamasında sağlanması, plan tadilatlarının mümkün olduğunca azaltılması ve mevzuat birliğinin oluşturulması neticesinde mevcut sorunların çözümlenebileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİmartr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectİngiltere’de planlartr_TR
dc.subjectplanlama süreci ve imar planlarının uygulama araçlarıtr_TR
dc.titleİmar Planlama Süreçleri Ve Karşılaşılan Sorunlar: Türkiye - İngiltere Örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage97tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record