Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorYiğitoğlu, Emine
dc.contributor.authorOdluyurt, Serhat
dc.date.accessioned2021-09-07T06:24:39Z
dc.date.available2021-09-07T06:24:39Z
dc.date.issued2021-03-02
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.635435tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74449
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, İç Anadolu Bölgesi'ndeki bir üniversite hastanesinde çalışan çocuk psikiyatri ve çocuk nöroloji doktorlarının OSB tanısı koyarken izledikleri basamaklara ve yaşadıklarına ilişkin görüş ve önerilerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır ve veriler yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan doktorların OSB tanısı koyarken, hem organik hem de çevresel nedenleri araştırdıkları, OSB tanısına yönlendiren yetersizlik alanları olarak çoğunlukla sosyal etkileşimsel alandan bahsettikleri belirlenmiştir. Bulgularda, araştırmaya katılan doktorların OSB tanısı koyarken çoğunlukla Türkçe geçerliliği olan tarama ve tanılama araçlarını kullandıkları, tanı koyarken tıbbi iş birliklerinden yaralandıkları; fakat eğitimciler ile de daha çok iş birliği içinde olmanın gerekliliği üzerine görüş bildirdikleri görülmektedir. Doktorların tanı sürecinde en büyük sorun olarak aile tepkilerinden bahsettikleri ve bu tepkilerin tanıyı etkilememesi için aileye psiko eğitim uyguladıklarını belirttikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan doktorların OSB'nin görülme sıklığındaki artışın nedeni olarak çoğunlukla değişen yaşam tarzlarının OSB'nin sıklığında artışa neden olduğunu belirttikleri görülmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesitr_TR
dc.relation.isversionof10.21565/ozelegitimdergisi.635435tr_TR
dc.subjectOtizm spektrum bozukluğutr_TR
dc.subjectÇocuk nöroloji doktorutr_TR
dc.subjectÇocuk psikiyatri doktorutr_TR
dc.titleOtizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Koyan Doktorların Tıbbi Tanılama Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume29tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage22tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record