Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorTerzioğlu, Sinan
dc.date.accessioned2021-09-06T15:14:42Z
dc.date.available2021-09-06T15:14:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74427
dc.description.abstractEkonomik ve sosyal yaşamdaki gelişmelere bağlı olarak dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tüketicilerin alım gücü ve asgari yaşam standartları gün geçtikçe artış göstermiştir. Yaşam koşulları ve hayat standardının sürekli yükselmesi, beklentileri arttırmakta ve sonuç olarak mal ve hizmetlere olan talepte hızlı artış olmaktadır. Bu eğilim kent yerleşimlerinde site biçimindeki yapılanmalar ve toplu konut alanlarının gelişmesine neden olmuştur. İnsanların daha konforlu bulmaları nedeni ile güvenli sitelerde yaşamayı tercih ettiklerine tanık olunmakta ve günümüzde artık bu tür konut edinimleri konutun sadece barınma amaçlı değil aynı zamanda bir sosyalleşme alanı ve yatırım aracı özelliğini öne çıkarmaktadır. Konut talebinin değişen yapısı, konut inşaat maliyetinin artmasına neden olmakta ve maliyeti oluşturan gider kalemlerinin toplamı imalat maliyeti içindeki paylarının analizine sıklıkla gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada inşaat maliyetini etkileyen faktörlerin öncelikle literatüre dayalı olarak incelenmesi yapılmış ve ikinci aşamada ise seçilmiş örnek olaylar çerçevesinde konut yapılarında toplam inşaat maliyetini etkileyen faktörlerin analizi ile inşaat ilerleme düzeyinin tespitine yönelik normlar ortaya konulmuştur. Ankara ilinde seçilen üç örnek projeden yola çıkılarak inşaat maliyetleri analiz edilmiş ve sonuç olarak değerleme uzmanları tarafından sık kullanılan sitüasyon cetvelinin oluşturulması ve inşaat maliyet analizi ile ilişkilendirilmiş ilerleme seviyesi analiz edilmiştir. Örnek olay çalışmalarının sonuçlarına göre konut yapım işlerinde kalite, kat adedi (bina yüksekliği), mimari plan, ii bina brüt alanı (yüzölçümü), kat yüksekliği ve her bir kattaki bağımsız bölüm (daire) sayısı ile inşaat maliyetleri arasında ilişkilerin olduğu saptanmıştır. İncelenen örnek olay analizlerinin sonuçlarına göre konut yapılarında toplam maliyet içinde kaba inşaatın payı % 41,50 ile % 44,23 arasında değişmekte olup, belirtilen aralık literatürde verilen ve referans olarak tanımlanan aralıklarla uyumlu bulunmaktadır. Yapım işlerinde her bir iş kaleminin toplam inşaat maliyeti içindeki payının; gayrimenkul ve özellikle konut sertifikası, bağlı kredi ve sukuk uygulamaları yaşamsal derecede önem taşıdığı, halen finans kurumları, mahkemeler ve kamu idarelerinde yapılmakta olan çalışmaların kaba sonuçlar verdiği, detaylı analiz yapılarak aşamalara göre inşaat ilerleme seviyesinin analizi yerine farklı kurumların genel kabullerine göre işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Mevcut uygulamaların iyileştirilmesi, inşaat ilerleme seviyesi analizi ve proje geliştirme ve değerleme çalışmalarının niteliğinin artırılması bakımından gayrimenkul geliştirme uzmanlarının yaşamsal önemi ortaya çıkmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİnşaat maliyetitr_TR
dc.subjectinşaat ilerleme seviyesitr_TR
dc.subjectiş kalemlerinin maliyet analizleritr_TR
dc.subjectgayrimenkul geliştirme uzmanlığıtr_TR
dc.titleSeçilmiş Örneklerin İnşaat İlerleme Seviyesi Analizitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage51tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record