sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorProf. Dr. Apaydın Ayşen
dc.contributor.authorÖzçalık, Duygu
dc.date.accessioned2021-09-06T11:44:38Z
dc.date.available2021-09-06T11:44:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74371
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, heterojen bir yapıya sahip olan taşınmaz piyasasındaki fiyat değişimlerini belirleyebilmek için taşınmazların sahip oldukları farklı özelliklerin taşınmazların fiyatları üzerindeki etkilerinin analizine yönelik metodolojinin teorik esaslar ve önceki araştırma sonuçları çerçevesinde değerlendirilmesidir. Hedonik regresyon analizi kullanılarak taşınmaz piyasa değerini tahmin edebilmek için, taşınmazların sahip oldukları özelliklerin ayrıştırılması ve her bir özelliğin taşınmazın fiyatı üzerine belirleyiciliğinin gücünün tespit edilmesi gerekmektedir. Buna ilave olarak hedonik regresyon analizi ile taşınmaz piyasasının yapısı da incelenebilmektedir. Bu amaçla ülke, bölge ve il düzeylerinde taşınmazların sahip oldukları özelliklere göre uygun hedonik fonksiyon kalıbı seçilip mevcut verilerin analiz edilmesi ve model sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada hedonik fiyat teorisinin teorik esasları ve taşınmaz piyasasına uygulamalarına yönelik önceki kantitatif çalışmaların sonuçları birlikte incelenerek genel değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre heterojen bir yapıya sahip olan konut piyasasındaki değişimler ile hedonik fiyat modeli arasında güçlü bir ilişkinin varlığı ortaya konulmuştur. Gayrimenkul çalışmaları alanında özellikle gayrimenkul değerleme ve gayrimenkul pazarının analizinde hedonik fiyat modelinin yaygın olarak kullanıldığı ve bu alanın gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanları için önemli araştırma ve uygulama sahasını teşkil ettiği dikkati çekmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara: Ankara Üniversitesi:Fen Bilimleri Enstitüsü: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectGayrimenkul piyasasıtr_TR
dc.subjectHedonik regresyon analizitr_TR
dc.subjectHedonik fiyat fonksiyonutr_TR
dc.subjectHedonik fiyat endeksitr_TR
dc.subjectGayrimenkul çalışmalarında kullanım olanaklarıtr_TR
dc.titleTaşınmaz değerleme hedonik regresyon çözümlemesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage116tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record