Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Sevgi Nur
dc.date.accessioned2021-09-03T07:03:36Z
dc.date.available2021-09-03T07:03:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74281
dc.description.abstractgelişimde en önemli araçlardan biri olan “kentsel dönüşüm” çalışmaları, 1950’lerden beri ülkemizde çeşitli yöntemlerle uygulanmıştır. Kentsel dönüşüm mevzuatının başlangıcı kabul edilen 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile parsel bazında dönüşümün ilk örnekleri ortaya çıkmış, ancak 2012 yılına kadar olan dönmede kentsel dönüşüm sadece alan bazında örneklerle uygulama konusu olmuş ve literatürde inceleme ve tartışma konusu yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikle kentsel dönüşüme ilişkin yasal düzenlemeler incelenmiş, hangi kanunların alan bazında dönüşüme ve hangi yasal düzenlemelerin parsel bazında dönüşüme imkan verdiği ortaya konmuştur. 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile kentsel dönüşüm çalışmaları; riskli yapı kavramı ile parsel ölçeğine indirgenmiştir. Bu kanuna göre riskli yapılara ilişkin süreç ve tarafların yapmakla yükümlü oldukları hususlar incelenmiştir. Çalışma kapsamında Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi’nde Mayıs 2013-Ağustos 2014 tarihleri arasında tespit edilen 302 adet riskli yapının durum analizi ve dönüşüm olanakları irdelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre riskli yapıların büyük bir kısmının bir katlı ve metruk yapı niteliğine sahip olduğu tespit edilmiş olup, riskli yapı ilanından sonra uygulama sürecinin ivme kaybettiği ve yeni yapım projelerinin hızla geliştirilerek imalat sürecinin tamamlanamadığı görülmüştür. Riskli yapıların dönüşümüne ilişkin çalışmalardan; belediyeler, malikler ve müteahhitlik sektörlerinin etkilenme biçimlerinin farklılık gösterdiği ve her üç kesim yönünden projelerin farklı anlamlar kazandığı dikkati çekmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKentsel dönüşümtr_TR
dc.subjectparsel bazında dönüşümtr_TR
dc.subjectriskli yapı, mevzuattr_TR
dc.subjectyenilemetr_TR
dc.subjectTepebaşı İlçesi,tr_TR
dc.subjectEskişehirtr_TR
dc.title6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Parsel Bazında Yapılan Dönüşüm Uygulamaları: Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi Örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage84tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record