sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBalcı, Neşe
dc.date.accessioned2021-09-02T14:02:59Z
dc.date.available2021-09-02T14:02:59Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74275
dc.description.abstractTarihi çevre ve kültürel değerler hem kentlerin hem de o kentlerde yaşayanların geçmiş anılarını saklayan hafızalarıdır. Geçmişin bu hafızasının korunarak geleceğe aktarılması başta Devlet kurumları olmak üzere, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların üzerine düşen önemli bir görevdir. Her karış toprağı geçmişten bir iz barındıran Türkiye‟de koruma bilincinin gerçek anlamda oluşması 1970‟li yıllara rastlar. Önceleri kişisel çabalarla başlayan koruma hareketi bu alanda örgütlenen sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler açısından da Tarihi Kentler Birliği‟nin (TKB) kurulmasıyla bir ivme kazanmıştır. TKB‟nin kurulması, kentlerde mevcut olan ve geçmişin izlerini ve hatırasını taşımasına rağmen bakım-onarımı ve korunması çoğu zaman belediyelere yük olarak değerlendirilen tarihi ve kültürel varlıklara olan ilgiyi artırmış ve koruma bilincinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Tarihi Ankara Kalesi‟nin eteklerinde yer alan ve 2006 yılında boşaltılan Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Cumhuriyetin ilk dönem kamu yapılarındandır. 1925 yılında inşa edilen bu yapı kompleksi aynı zamanda Türk siyasi tarihinin de belleği gibidir. Bir protokol ile Altındağ Belediyesi‟ne tahsisi gerçekleştirilen Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi‟nin müze, kültür ve sanat merkezine dönüşüm projesine ait avan, restorasyon ve mimari uygulama projesi TKB‟nin düzenlemiş olduğu yarışmada TKB Danışma Kurulu Proje Büyük Ödülü‟nü kazanmıştır. Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen cezaevi, tarihi dokusu yenilenen Hamamönü Bölgesi ile uyumlu hale getirilmiş ve tarihi çevre ile korumaya güzel bir örnek oluşturmuştur. ii Aynı zamanda belediyelere koruma bilincinin gelişmesi anlamında önemli bir katkı sağlamıştır. Belediyeler arasında karşılıklı yardımlaşma ve çalışma duygusunu geliştirmiştir. Bu proje ile Altındağ Belediyesi ciddi prestij kazanmış ve her yıl bölgeye ziyaretçi sayısı artmıştır. Müzeye dönüştürülmesi sebebiyle bölgeye ekonomik olarak da katkı sağlayan bu örnek aynı zamanda kamu, yerel, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinin en başarılı ve güzel çalışmalarından biri olmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKültürel mirastr_TR
dc.subjecttarihi çevretr_TR
dc.subjectAltındağ Belediyesitr_TR
dc.subjectTarihi Kentler Birliğitr_TR
dc.subjectUlucanlar Cezaevitr_TR
dc.titleTarihi Kentler Birliği Ve Kültürel Değerlerin Korunması Kapsamında Ulucanlar Cezaevinin Müzeye Dönüştürülmesitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage88tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record