Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Mesut
dc.date.accessioned2021-09-02T13:15:28Z
dc.date.available2021-09-02T13:15:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74269
dc.description.abstractKamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyet ve yönetimlerindeki taşınmazların düzenli envanterinin olmaması nedeni ile sağlıklı taşınmaz değerlendirme ve ekonomiye kazandırma kararlarının verilmesinde güçlük yaşanmaktadır. Bu çalışmada genel olarak kamu arazilerinin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar, TC Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü (İdare) örneği çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada öncelikle mevcut yasal düzenlemeler kamu taşınmazlarının korunması ve işletmecilik fazlası taşınmazların ülke ekonomisine katkısının en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kamu arazilerinin değerlendirilme şekilleri, değerlendirme yöntemleri ve yol haritasının aşamalarının analizi yapılmış ve ikinci aşamada ise konu İdare taşınmazları yönünden ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Kuruluş işletmecilik fazlası taşınmazlarını satış, kiralama, yapımlı kiralama sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat ve yap-işlet-devret yöntemleri ile değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelerin amacı taşınmazların korunması ve işletmecilik fazlası taşınmazların ülke ekonomisine katkısı ile İdare için avantajlı kaynak oluşturulması sağlanmaktır. Bu amaçla; 5335 Sayılı Kanunun 32. maddesinde (5793 Sayılı Kanunun 43. maddesi ile değiştirilmiş) çerçevesinde taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası olanların belirlenmesi ve bu taşınmazların satışına karar verilmesi için İdare’nin Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. İşletmecilik fazlası taşınmazların; kamu kurumlarına satışlar 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi, şahıslara satışlar 5335 Sayılıtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKamu arazileritr_TR
dc.subjectişletmecilik fazlası taşınmazların tespititr_TR
dc.subjectTC Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,tr_TR
dc.subjectarazilerin ekonomiye kazandırılması ve değerleme işlemleritr_TR
dc.titleKamu Arazilerinin Değerlendirilmesi Yaklaşımları: Tc Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage105tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record