Recent Submissions

 • Müze Eğitimcileri İçin Kapsamlı Bir Kaynak: Müze Eğitimcisinin El Kitabı 

  Sivrikaya, Gizem (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Bu çalışmada, Melissa Bingmann, Nancy Cutler, Tim Grove, Kimberly A. Huber ve Anna Johnson gibi deneyimli müze eğitimcilerinin kaleme aldığı ve 2021 yılında Türkçe alanyazına kazandırılan "Müze Eğitimcisinin El Kitabı-Eğitimciler ...
 • Nöroestetik Teorisi Bağlamında Adnan Çoker Resimlerinde Bilişsel Uyaranlar 

  Güner, Enver (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Yeni bir alan olan bilişsel bilim, sanat eserlerinin yaratım, yorumlama ve anlaşılma bilgisi üzerinde önemli sonuçlar doğurmuştur. Estetik deneyim ile insanın biyolojik kökenleri arasındaki ilişkiyi konu alan ...
 • Mandala Terapisi ile Şifalanma: Jung ve Çok Kültürlü Bir Sanat Terapisi Yaklaşımı 

  Çelikbaş, Eda Öz (Ankara Üniversitesi, 2022)
  Geometrik sembolizmden hareketle, insanoğlunun semiyotik repertuarlarının bir hayli çeşitli olduğunu görmekteyiz. Evrensel birliktelikte anlamsal bütünlüğü olsa da bu çeşitlilik kendini farklı sanat dallarında farklı ...
 • Fotoğraflarla Geç Dönem Osmanlının Kostümlü Kimlikleri 

  Hepdincler, Tolga (Fotoğraflarla Geç Dönem Osmanlının Kostümlü Kimlikleri, 2022)
  Kıyafet albümleri olgusu, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Batı görsel kültüründe batılı olmayan gelenek ve alışkanlıkların popüler temsil türlerinden biri olmuştur. Bu albümler daha çok ansiklopedik çalışmalar olarak ...
 • Sanal müzecilikte yeni yaklaşımlar 

  Kahraman, Zeynep (Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021)
  Bilimsel çalışmaların öncü rol üslendiği değişim ve yenilikler toplumları her yönden etkilemeye ve değiştirmeye başlamıştır. Özellikle Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla toplumsal düzen değişimi hızlanmış; internetin ...
 • Arkeolojik demir buluntularda karşılaşılan sorunlar ve nedenleri 

  Yılmaz, Zeynep (Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021)
  Arkeolojik demir buluntularda karşılaşılan sorunlar ve nedenleri üzerine derlenmiş olan çalışmada kısaca demir madeninin özelliklerinin neler olduğu açıklanmaya çalışılmış, toprak altı ve üstünde karşılaşılan sorunlar ve ...
 • Milet antik kenti ıonic stoa binasındaki taş tamamlama uygulamalarının değerlendirilmesi 

  Yaşar, Ali (Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021)
  Milet antik kentindeki İonik Stoa’nın bir bölümünde 1979-1988 yılları arasında ayağa kaldırma çalışmaları yapılmıştır. Yapının ayağa kaldırılan bölümlerindeki taş tamamlama uygulamaları, bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır. ...
 • Sanat müzelerinde artırılmış gerçeklik uygulamaları 

  Çoşkun, Cumhur (Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021)
  Sanatta dijital teknolojilerin kullanımı yeni sanat biçimlerinin geliştirilmesinde, sanatsal düşünce ve eylemlerin farklı şekillerde sunulmasında katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, sergileme yöntemlerinde, müze içi ...
 • Ege Üniversitesi halk dansları eğitim programının öğretim elemanı görüşlerine göre değerlendirilmesi: bir durum çalışması 

  Lumalı, Haluk Öyküm (Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2021)
  Yaşayan, korunmasına özen gösterilen, değişen, dönüşen ve gelişen bir alan olarak halk dansları, Türkiye’de kültürel yapı içerisinde önem taşımakta, tüm eğitim kademelerinde ilgi görmekte, aileler tarafından desteklenmektedir. ...
 • Kültür Ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi Ve Belge Merkezine Kayıtlı Deri Sanatı Ustaları 

  Özdemir, Melda (Ankara Üniversitesi, 2021)
  El sanatı ürünleri, binlerce yıllık Anadolu maddi kültür tarihi içerisinde öncelikle işlevsel olarak kullanılmış zamanla estetik yönlerinin gelişmesiyle de dikkat çekmiştir. Gündelik hayattaki ihtiyaçların ve ustaların ...
 • A Brief Evaluation on the Plant Depictions in the Hittite Deciption Art 

  Özcan, Ayşe Tuba (Ankara Üniversitesi, 2021)
  The Hittite Empire is one of the most important civilizations that contributed to the field of art through numerous artworks. The diversity of motifs in the Hittite artworks makes them unique. Although there are many ...
 • D Grubu’nun Türk Resim Sanatında Özgünlük Açısından Önemi 

  Baysal, Abidin Müslüm (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Bu çalışmada; Türk Resim Sanatının modernleşmesinde, ortaya çıktığı dönemden, günümüze kadar, kalıcı etkiler yaratmayı başarmış “D Gurubu’nun” özgünleşme açısından önemi incelenmiştir. Bu çalışmayı hazırlarken, basılı ...
 • Sahne Tasarımının Görsel Bileşenlerinden Sahne Makyajının Dramatik Metnin İletisine Evrensel Ölçekte Katkısı 

  Baltacıoğlu, Yeşim (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Bu çalışmada tiyatronun önemli bileşenlerinden sahne tasarımı konusuna değinilerek görsel tasarım, sahne makyajı özelinde, daha çok kostüm tasarımı ile ele alınmış, dünyadan ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen kurgular ...
 • Sanatta Fallus İmgesinin Dönüşümü 

  Altaş, Şemsi (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Her toplum tarihin farklı dönemlerinde kendilerine özgü kültler yaratmıştır. Bu davranış biçimlerinin sonucu olarak bereket kültü dişil olanla, fallus eril olanla ilişkilendirilmiştir. Göbeklitepe dikilitaşları ise bu ...
 • “Teklik ve ikilik” baskıresim sergisi 

  Tanır, Ayben Kaynar (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Ayben Kaynar Tanır’ın collography ve monotype tekniği ile gerçekleştirdiği “Teklik ve İkilik” adlı baskı resim sergisi, pandemi zamanına denk gelmesi nedeniyle açılış kokteyli olmaksızın, 18-28 Haziran 2020 tarihleri ...
 • Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sergileri “Müzelerin geleceği” 

  Karadeniz, Ceren (Ankara Üniversitesi, 2020)
  09-20 Kasım 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Kütür Sanat Evi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Web portalinden yayınlanan “Müzelerin Geleceği” isimli çevrim içi sergi dijital dünyada müzelerin kültürel ...
 • Wıth hıs art and legacıes edward hopper 

  Çetin, Ufuk (Ankara Üniversitesi, 2020)
  The works of Edward Hopper, one of the most important artists of America in the 20th century, are universal. Its impressive content is emotionally explained to the lives at the contemporary audience. He illustrates moments ...
 • Görsel retoriğin reklamlarda kullanımı ve basılı reklam örnekleri 

  Gezer, Eda Evlioğlu (Ankara Üniversitesi, 2020)
  Makalede retorik, görsel retorik kavramlarını ve retorik/görsel retorik yöntemlerini açıklanarak bu unsurların reklamlarda nasıl kullanıldığı ortaya koyulmaktadır. Son yıllarda sanayi, teknoloji ve iletişim araçlarında ...
 • Rubens ve Rembrandt’ın “Ganymede’nin kaçırılışı” eserlerinin incelenmesi 

  Mansuroğlu, Ahmet (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Yunan mitleri, geçmişten günümüze birçok sanatçının eserlerine kaynaklık etmiştir. Her sanatçı ele aldığı mit ve anlatıları kendine has üslubuyla yorumlayıp, her seferinde ele alınan hikayenin bambaşka yorumlarını ...
 • Yaratıcı dramayı yöntem olarak kullanmak: Matematik öğretiminde öğretmen görüşleri 

  Yıldız, Erdoğan (Ankara Üniversitesi, 2021)
  Bu araştırmanın amacı, yaratıcı dramayı matematik öğretiminde yöntem olarak kullanan ilköğretim matematik öğretmenlerinin yönteme ilişkin görüşlerini almak, yaşadıkları sorunları tespit etmek ve sorunlara çözüm önerilerini ...

View more