sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Mehmet
dc.contributor.authorAksoy, Eylül Ecem
dc.date.accessioned2021-08-24T11:57:13Z
dc.date.available2021-08-24T11:57:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/74016
dc.description.abstractAile sosyal yaşamın en küçük birimidir ve ailedeki fertler birtakım yükümlülüklere sahiptir. Özellikle boşanma gerçekleştiğinde eşlerin birbirine karşı ekonomik olarak destek olma borçları ortaya çıkmaktadır. Bu duruma TMK’da maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası olmak üzere üç ana başlık altında değinilmiştir. Biz de bu tez çalışmasında kanundaki hükümlere ve bunların uygulamadaki görünümlerine Yargıtay kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında değinmeye çalıştık. Eşlerin evlilik sürdüğü müddetçe birbirine destek olma yükümlülüğü bulunmaktadır. Örf ve adetler gereğince bu sorumluluklar boşanma meydana geldiğinde de bir ölçüde sürmektedir. Özellikle yoksulluk nafakası zor durumda kalan eşi yoksulluktan kurtarma konusunda önemli bir işleve sahip olmaktadır. Yoksulluk nafakasının son bulduğu hallere ise kanunda ayrıca değinilmektedir. Tez çalışmamızda özellikle kadınlar açısından uygulamada yararlı sonuçlar veren maddi tazminatı, manevi tazminatı ve yoksulluk nafakasını ve hangi şartlar altında bunlara hükmedileceğini uygulamadaki görünümleriyle beraber inceledik.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectboşanmatr_TR
dc.subjectyoksulluk nafakasıtr_TR
dc.subjectmaddi tazminattr_TR
dc.subjectmanevi tazminattr_TR
dc.titleBoşanmanın mali sonuçlarıtr_TR
dc.title.alternativeFinancial consequences of divorcetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage158tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record