Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorReçber, Mehmet Sait
dc.contributor.authorDodurga, Arzu
dc.date.accessioned2021-08-23T12:41:34Z
dc.date.available2021-08-23T12:41:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73983
dc.description.abstractTezde Thomas Paine’in din anlayışını çeşitli yönleriyle temelde Akıl Çağı adlı eseri çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tez bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Paine’in yaşadığı Aydınlanma Çağı, Thomas Paine’in kurucularından biri olduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne Aydınlanma Çağı’nın etkisi, Aydınlanmaya sebep olan tarihi ve düşünsel yapı tüm yönleriyle ele alınmıştır. Birinci bölümde, Paine’in din ve Hristiyanlık eleştirisi, peygamberlik anlayışı ve eleştirisi, vahiy eleştirisi, mucize eleştirisi; Hristiyanlık-bilim ilişkisine dair düşünceleri ile Eski Ahit ve Yeni Ahit değerlendirmeleri açıklanmıştır. İkinci bölümde, Paine’e göre ‘doğru din’ anlayışı nasıl olmalıdır? sorusu üzerinde durulmuştur. Paine deist bir filozof olduğundan deizmin tanımı, Tanrı anlayışı ile deizm ve teizmin karşılaştırılması yapılmıştır. Üçüncü ve son bölümde Paine’e yöneltilen eleştiriler kapsamlı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise, Thomas Paine’in din anlayışı üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.subjectTanrıtr_TR
dc.subjectDeizmtr_TR
dc.titleThomas Paine'nin din anlayışıtr_TR
dc.title.alternativeThomas Paine's understanding of religiontr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyat Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage77tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record