Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Meltem
dc.contributor.authorDağ, Sibel Erol
dc.date.accessioned2021-08-11T09:05:55Z
dc.date.available2021-08-11T09:05:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73744
dc.description.abstractPolimer/montmorillonit kompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve bazı özelliklerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacı olarak öngörülmüştür. Çalışmada, stiren (S), butil metakrilat (BMA) ve N-hidroksimetil akrilamit (HMAm) monomerleri, Na montmorillonit (Na-MMT) ile değişik oranlarda karıştırılmıştır. Karışımlar sulu ortamda radikalik bir başlatıcı olan benzoil peroksit kullanılarak yerinde (in-situ) polimerizasyon yöntemi ile polimerleştirilerek polistiren (PS)/Na-MMT, poli(butil metakrilat) (PBMA)/Na-MMT ve poli(N-hidroksimetil akrilamit) (PHMAm)/Na-MMT kompozitleri hazırlanmıştır. Modifiye edilmemiş saf Na-montmorillonit yanında monomer derişimleri değiştirilerek hazırlanan kompozitlerin X-ışınları difraksiyonu (XRD), termogravimetrik analiz (TGA), diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC), taramalı elektron mikroskopisi (SEM), geçirimli elektron mikroskopisi (TEM), Fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) ve Brunauer-Emmett-Teller (BET) teknikleri ile karakterizasyonu yapılmıştır. Termal analiz sonuçları kompozitlerin termal bozunma ve camsı geçiş sıcaklıklarının saf polimere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Taramalı elektron mikroskop görüntülerinden montmorillonitin polimer matriksi içinde homojen olarak dağıldığı, geçirimli elektron mikroskop görüntülerinden ise tabakalı kompozit oluştuğu gözlenmiştir. Na-montmorillonitin, özgül yüzey alanı ve özgül gözenek hacminin kompozitlerdeki polimer oranı yükseldikçe düştüğü görülmüştür. Ayrıca, kompozitlerin nem tutuculuk, su kapsamı ve antimikrobiyal özellikleri de incelenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKompozittr_TR
dc.subjectNa-Montmorillonittr_TR
dc.subjectPolistirentr_TR
dc.subjectpoli ( butil metakrilat)tr_TR
dc.subjectpoli (N-hidroksimetil akrilamit)tr_TR
dc.subjectbenzoil peroksittr_TR
dc.subjectyerinde polimerizasyontr_TR
dc.titlePolimer/montmorillonit kompozitlerin kimyasal yöntemle hazırlanması ve özelliklerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativePreparation of polymer / montmorillonite composites by chemical method and determination of propertiestr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentFen Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage97tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record