sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorTursun, Mehtap
dc.date.accessioned2021-07-14T13:22:13Z
dc.date.available2021-07-14T13:22:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73641
dc.description.abstractAnkara kenti, diğer tarihi kentler gibi, tarihi olaylar içerisinde yaşamış farklı topluluklar ve olaylar tarafından biçimlenmiştir. Hitit uygarlığından başlayarak tarihi geçmişinin olmasının yanı sıra ve Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapısal ve çevresel mekânlarını bir arada barındırdığı bir alan olmasının nedeni ile çalışma alanı olarak Ulus tarihi kent merkezi sınırları içinde yer alan Ankara ili Ulus Bölgesi Hükümet Meydanı seçilmiştir. Alanda Roma öncesinden başlayarak kaynak araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalara göre katman planları hazırlanarak her bir dönem katmanı fiziksel ve sosyal olarak değerlendirilmiş ve değişimler saptanmıştır. Bu çalışmada bölgenin barındırdığı değerlerin günlük yaşam içerisinde hayat bulabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için ilke ve stratejiler tartışılması ve bu bağlamda değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma aşamaları olarak öncelikle Hükümet Meydan’ı ve çevresinin tarihsel gelişimi ve fiziksel şekillenmesin anlaşılabilmesi için akademik ve kurumsal kaynaklar araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre dönem katmanları planlar üzerinde tarihsel dizinde açıklanarak, dönemsel katman planlarının birbiri ile etkileşimleri değerlendirilmiştir. Fiziki şekillenmede etkili olan göç, doğal afet, imar planları ve koruma kurulu kararları gibi etkiler irdelenmiştir. Tarihsel gelişim süreci sonunda alan ve çevresinin genel özellikleri, mevcut alan kullanımları, alanda bulunan tarihi kültürel varlıklar ve bu tarihi kültürel varlıkların değerleri, kullanım özellikleri belirlenmiştir. Ulus tarihi kent merkezi kentsel sit alanı ve çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu uygulamalar saptanarak bu uygulamaların olumlu ve olumsuz faktörleri irdelenmiştir. Alanda konumlanan üniversite hızlı bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Üniversite’nin bölgede gelişmesi sayesinde oluşacak ekonomik hareketlilik ve sosyo-kültürel yapıda değişiklikler kendini göstermeye başlamıştır. Alanda bulunan yapıların değerleri ve değerlere etki eden eskilik, tarihi, grup, çevresel ve sosyal değerleri bir arada barındırmasına rağmen, çevrede bulunan eğlence merkezleri gibi mekânların olması güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Meydanda devam eden değişimler ve bölgenin barındırdığı değerlerin günlük yaşam içinde hayat bulabilmesi adına önemlidir. Antik dönemden günümüze kadar tarihsel sürekliğin sağlanması, meydanın kültürel ve tarihsel katmanların bütün birleşenleriyle birlikte kimliğinin saptanıp kullanım işlevi kazandırılması önem taşımaktadır. Planlama yapılmadan önce alanın ve çevresinin her yönü ile analiz edilmesi gerekli olmaktadır. Bütün tarihi kent merkezleri için arkeolojik alanların belirlenmesi ve belirlenen alanlarda bulunan tarihi ve kültürel varlıkların dönemleri ile birlikte veri tabanlarının hazırlanması gerekmektedir. Dokuyla uyumsuz, niteliksiz yapılar yerine, dokuyla ilişki içerisinde ve dokuya saygı duyan bir yapılaşma planlanmalıdır. Projelendirme aşamalarında, Büyükşehir Belediyeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, müzeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. Bölge yaşayanlarının kent kültürü ve tarihi konusunda bilinçlendirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Alanın ve çevresinin unutulan değerlerinin gün yüzüne çıkarılarak, meydanın ve çevresinde bulunan tarihi kültürel varlıkların yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması planlamalar ve veriler ışığında gerçekleştirilmelidir. Kentsel koruma alanları ve çevresinde mekanların arazi kullanım kararlarının geliştirilmesi, mevcut yapıların restorasyonu ve canlandırılması kararları ile mekan kullanım kararlarının toplum yararı ile bağının kurulması gibi konularda planlama ve geliştirme ekibinde mutlaka gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümleri lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan kişilerin uzman olarak görev almaları zorunludur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectTarihi ve kültürel katmanlaşmatr_TR
dc.subjectçok katmanlı kentlertr_TR
dc.subjectkent meydanlarının tarihsel sürekliliğitr_TR
dc.subjecttarihi kültür varlıklarıtr_TR
dc.subjectUlus Semti Hükümet Meydanı Örneğitr_TR
dc.titleÇok katmanlı bir alanın anlaşılması ve değerlendirilmesi: Hükümet Meydanı ve Çevresi Ulus-Ankaratr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage127tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record