sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorGünay, Mehmet
dc.date.accessioned2021-07-14T12:20:35Z
dc.date.available2021-07-14T12:20:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73634
dc.description.abstractSanayi bölgeleri kavramı ekonomik kalkınmanın sağlanmasında bir sanayileşme modeli olarak kullanılmakta, aynı zamanda sanayinin belli bölgelerde toplanması ve düzenli kentleşmenin sağlanması hedeflenmektedir. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayi kuruluşları için altyapısı hazırlanmış mal ve hizmet üretim alanını ifade etmektedir. Bu çalışmada; öncelikle iktisadî kalkınma açısından sanayi bölgelerinin önemi, OSB’lerin tarihi gelişimi ve hukukî durumu araştırılmış ve daha sonra OSB uygulamasının bir örneği olarak Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB (HAB OSB) örneği detaylı olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 19’uncu yüzyılın sonunda ilk örnekleri görülen sanayi bölgelerinin 1950’lerden sonra yaygınlaştığı, Türkiye’de ilk OSB’nin Bursa’da kurulduğu, ilk yıllarda Kalkınma Planları doğrultusunda yürütülen OSB uygulamaları için 2000 yılında 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu yürürlüğe konulduğu ve ayrıca uygulama yönetmeliği ile OSB’lerde yer seçimi, bedelsiz arsa tahsisi ve elektrik üretimi gibi konularda düzenlenmelerin yapıldığı saptanmıştır. 2018 yılı verilerine göre tüzel kişilik kazanan OSB sayısının 312 adete ulaştığı görülmektedir. Uzay ve havacılık sanayiinde kaydedilen gelişmelerin bu alanda bir ihtisas OSB kurulmasını tetiklemesi nedeni ile 2016 yılında HAB OSB Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) yerleşkesinin çevresinde kurulmuş ve havacılık alanında sinerji oluşturulması hedeflenmiştir. OSB kuruluş yerinin seçilmesinden sonra ihtiyaç duyulan arazinin Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ile özel mülkiyete konu arazilerin satın alınması yolu ile temin edildiği, HAB OSB’nin kuruluşunda kümelenme yaklaşımının benimsendiği, üniversite-sanayi işibirliğinin tesisi için aynı zamanda Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulduğu ve mevcut OSB alanı içinde inşai faaliyetlerin hızla devam ettiği tespit edilmiştir. OSB’lerde yer seçimi, arazi edinimi, imar uygulama, altyapı ve arsa tahsisi konularında önemli sorunların yaşandığı ve bölge yönetimlerinde belirtilen konuların etkin yönetimi için gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectOrganize Sanayi Bölgesitr_TR
dc.subjectyer seçimitr_TR
dc.subjectarazi edinimitr_TR
dc.subjectUzay ve Havacılık İhtisas OSBtr_TR
dc.subjectarsa tahsisitr_TR
dc.titleOrganize Sanayi Bölgeleri: Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Osb örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage76tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record