sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorAkpınar, Ertuğrul
dc.date.accessioned2021-07-14T12:17:22Z
dc.date.available2021-07-14T12:17:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73633
dc.description.abstractEkonomik gelişim ve değişimlere paralel olarak Türkiye’de yatırım aracı olarak görülen ve farklı hizmetlere altlık teşkil eden taşınmazların değerlemesinin yapılarak gerçeğe en yakın değerin bulunması zorunlu bir ihtiyaçtır. Değerin göreceli bir kavram olması nedeni ile yapılan taşınmaz değerleme çalışmalarında kullanılan değer verilerinin doğruluk, bütünlük ve güncelliği önemlidir. Kullanılan yöntem ne olursa olsun, değer verilerinin doğruluğu ve bütünlüğü, aynı yer için yapılan farklı değer tahminlerinin birbirine yaklaşmasını sağlamaktadır. Değer verisi üreten kurumların, ürettikleri verileri paylaşabilmeleri, aynı veri tiplerini tekrar, değişik yöntemlerle ve farklı doğrulukta üreterek kaynak israfına neden olmamaları için ulusal bir standart ve otoriteye ihtiyaç vardır. Bu bağlamda veri üretim ve sunumunda bulunan kurumlar ziyaret edilerek veri üretiminden başlayarak veritabanı entegrasyon süreçleri dahil olmak üzere genel yapıları incelenmektedir. Veri üretim, anlamlandırma ve sunum süreçlerinde uygulanan standartlar, veritabanı yapıları, veritabanlarının ve bilgi sistemlerinin iç ve dış paydaşlar ile yaşadığı entegrasyon sorunları tespit edilerek çözüm önerileri sunulmaktadır. Sorunların kaynağı, ulusal standartlara uyulmayarak kendi özgün standartlarının kullanılması, yetkin olmayan eleman, birlikte çalışabilirlik esaslarına uyulmaması, veritabanı yapılarında analiz ve tasarım hataları, bilgi sistemleri arasında dönüşüm, değişim ve paylaşım yönünden ortak bir yapının bulunmaması, yaptırım gücüne sahip güçlü bir merkezi otoritenin yokluğu ile kurum ve kuruluşlar arası veri paylaşım isteğinin bulunmamasıdır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü mekansal veri ve coğrafi bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Çalışma kapsamında, uluslararası standart ve uygulamaların ışığında, değer verisi üreten kurumların veritabanları arasında iletişimde yaşadıkları entegrasyon sorunlar ile çözüm yolları ve bu süreçte Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün rolünün ne olduğu ortaya konulmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectMekansal veritr_TR
dc.subjectdeğerlemetr_TR
dc.subjectentegrasyontr_TR
dc.subjectbilgi sistemleritr_TR
dc.subjectveri tabanıtr_TR
dc.subjectveri üretim ve sunumutr_TR
dc.titleDeğer verisi üreten kurumların veritabanı entegrasyonlarında karşılaşılan sorunlar ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün rolütr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage108tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record