sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBayrakdar, Burhan
dc.date.accessioned2021-07-14T12:13:54Z
dc.date.available2021-07-14T12:13:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73632
dc.description.abstractTürkiye’de yerel yönetim sistemi içinde belediyecilik; büyükşehir belediyesi ve diğer belediyeler olarak iki farklı model ile yürütülmektedir. Büyükşehirlerin sınırları içinde; büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesi ve diğer illerde ise; il, ilçe ve belde belediyeleri olarak kademelendirilmiştir. Belediyeler; yerel halkın ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuş ve yönetimi halk tarafından seçilen bir hizmet birimidir. Yirminci yüzyılın sonlarında halkın özlem ve beklentisine cevap vermekten uzak kalan belediyeler, kamu yönetimde yaşanan değişimin etkisi ile yeni yönetim anlayışı çerçevesinde, yirminci yüzyıl ile birlikte özel yönetim tekniklerini kullanmaya ve kamu hizmetlerini ya tamamen özel sektöre bırakmaya ya da ortaklıklar şeklinde yürütmeye başlamışlardır. Yirminci yüzyılın başlarında ise klasik yönetim anlayışı değişmiş ve stratejik planlama çalışmaları doğrultusunda hizmet alımına gidilmiştir. Stratejik planlama, sistemsel olarak sorunların çözümüne yönelen, çözüm yolunu geliştiren ve belirsizlikleri ortadan kaldıran yönetimsel düşünce şekli olarak görülmektedir. Bu çerçevede belediyelerin; uzun vadeli bakış açısını geliştirmek ve bu perspektifte hazırlayacağı planlarda, hesap verebilirlik, şeffaf olma, esneklik, yetki devri ve yönetsel faydayı ilke edinmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de bir yerel yönetim birimi olan, ekonomik, teknik ve sosyal nitelikli önemli görevler üstlenen belediyelerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetime ve Kontrol Kanunu ile başlayan stratejik yönetim kültürünü oluşturmaya yönelik çalışmalar genel olarak değerlendirilmiştir. Öncelikle literatür taraması ve Türk Hukuk Sisteminde yerel yönetimlere yönelik mevzuat taraması yapılmış ve daha sonra teori, yasal düzenlemeler ve uygulama çalışmaları birlikte değerlendirilerek genelleme yapılması yoluna gidilmiştir. Belediyeler, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gerekli bütçeleme, kaynak planlaması, süreç yönetimi ve raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. İzleme, değerlendirme ve raporlama sistematiği ile gerekli düzenlemeleri uygulamaya koyan belediyeler; bu planlama şekli ile hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırmasını benimsemiş olmaktadırlar. Araştırma sonuçlarına göre belediyelerin ani değişim ve gelişmelere karşı tedbir alması ve bu amaçla tehditler ve fırsatları ile zayıf ve güçlü yanları tespit etmesi ve geleceğini planlama konusuna özel önem vermeleri gerektiği ortaya çıkmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectBelediye yönetimleritr_TR
dc.subjectstratejik planlamatr_TR
dc.subjectmisyon ve vizyontr_TR
dc.subjectbelediye hizmetleritr_TR
dc.subjectplanlama çalışmalarıtr_TR
dc.titleTürk kamu yönetiminde belediyelerin stratejik yönetim kültürü oluşturma çalışmalarıtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage84tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record