sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorKabasakal, Ali
dc.date.accessioned2021-07-14T12:10:19Z
dc.date.available2021-07-14T12:10:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73631
dc.description.abstractKonut maliyeti içinde arsa değerinin payı ile bunu etkileyen faktörlerin bilinmesi; kentlerde özellikle konut satış fiyatlarının düzenlenmesi ve dar gelirlilere yönelik konut politikalarının geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Konut maliyeti içinde arsa payının değerinin kentlere göre; arsa arzı, arsa talebi, satış fiyatı ve konut projesinin özelliği gibi birçok faktöre bağlı olarak değişim göstermesi beklenmektedir. Katta bağımsız bölümlerin satış değerleri içinde arsa maliyetinin payı, bu çalışmada öncelikle genel olarak irdelenmiş ve daha sonra Kütahya İli Merkez İlçede seçilmiş mahalle örneği çerçevesinde tapuda fiilen satış işlemi yapılmış olan konutların satış değerleri, yapım işlerine ilişkin projeler ile cari piyasa değerleri dikkate alınarak arsa payının konut değeri ile ilişkisi irdelenmiştir. Araştırmada hem konutların piyasa değerleri, hem de brüt alanları ile arsa payları ve arsa değerleri ayrı ayrı irdelenmiş ve arsa payının konut değerine etkisine ilişkin genelleme yapılmıştır. Bu amaçla Kütahya Tapu Müdürlüğü kayıtlarından öncelikle 2012-2013 döneminde ilde seçilmiş bir mahallede satışı yapılan konutlara ilişkin bütün bilgiler elde edilmiş, daha sonra Kütahya Belediyesi’nin imar planı ve yapı denetimi (ruhsat) verileri toplanmış ve üçüncü aşamada ise piyasa araştırması ve yerinde inceleme çalışması yapılmıştır. Öncelikle seçilen mahallede son iki yılda alım-satımı yapılmış konutların değerleri ile konutların arsa paylarının tespiti yapılmış ve arsa piyasa değerleri ile konutların maliyetlerini etkileyen faktörlerin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre arsa payının konut maliyeti içindeki oranının % 30 ile % 35 arasında değişim gösterdiği ve arsa edinim bedelinin konut üretim maliyeti indeki payının % 33 olduğu saptanmıştır. İnceleme yapılan ilin nüfus yoğunluğu ve kent büyüklüğünün oldukça düşük olmasına karşın, arsa bedelinin konut üretim maliyetinde nispeten yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Barınmanın önemli bir sorun olduğu kentlerde, konut üretimi ve politikalarının tespiti, gayrimenkul çalışmaları içinde özel öneme sahip olup, bu alandaki çalışmaların gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğu altında merkezi ve yerel idarelerde sürdürülmesi zorunlu görülmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectKonut hakkıtr_TR
dc.subjectarsa değeritr_TR
dc.subjectkonut maliyetitr_TR
dc.subjectkonut satış fiyatıtr_TR
dc.subjectkonut kirasıtr_TR
dc.subjectkonut politikalarıtr_TR
dc.titleArsa değerlerinin konut maliyetleri içindeki payının analizi: Kütahya İli Yenidoğan Mahallesi örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage72tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record