Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorÇiçekliyurt, Ayşe Nesil
dc.date.accessioned2021-07-14T08:55:39Z
dc.date.available2021-07-14T08:55:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73624
dc.description.abstractAlışveriş caddeleri, kent kimliğini tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Ancak internet kullanımının yaygınlaşması ve internet mağazacılığının artması, alternatif perakende sektörlerinin gelişmesi, kent merkezlerinin itici faktörlerinden arınmış olan yerlerde alışveriş merkezi yatırımlarının artmasının bir sonucu olan tüketici ve perakendeci tercihlerinin değişmesiyle alışveriş caddelerinde yer alan cadde mağazalarının olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir. Araştırma kapsamında; cadde mağazacılığı uygulamalarının dünyada ve Türkiye’deki güncel durumu analiz edilmiş, Türk hukuk sisteminde mevzuat incelemesi yapılmış, alışveriş merkezlerinde uygulanan yönetim anlayışının cadde mağazacılığı yönetimi çerçevesinde nasıl entegre edilebileceği irdelenmiştir. Bu kapsamda, Ankara kent merkezinde yer alan, birçok kamu kuruluşu, hastane ve sosyal mekânları birbirine bağlayan, önemli bir aks niteliği taşıyan, kentin en eski alışveriş caddelerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi özelinde, cadde mağazalarına yönelik anket uygulamasıyle birlikte, nitel ve nicel yöntemler kullanılarak, cadde mağazacılığı uygulamaları kapsamında, olumlu faktörlerin geliştirilmesi ve sorunların çözümlenmesi yönünde önerilerin ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırma sonuçları; caddede otopark ve vale hizmetlerinin, teknik alt yapı hizmetlerinin, kentsel peyzajın ve kampanya ve reklam olanaklarının yetersizliği, mağaza kiralarının yüksekliği, araç ve trafik yoğunluğu, gürültü seviyesinin yüksekliği, müşterilerin hava koşullarından etkilenmesi, binaların eski ve uyumsuz olması, mağazaların açılış ve kapanış saatleri arasındaki uyumsuzluğu ve caddenin müşteri kazanma potansiyelinin zayıf olması gibi etmenlerin, perakendecinin cadde mağazacılığı tercihini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu durumda; alışveriş caddelerinde bir yönetim anlayışının olmaması, cadde mağazacılığı yapan perakendecilerin kendi aralarında örgütlenememesi, perakendeciler ile yerel yönetim arasında işbirliğinin sağlanamaması gibi nedenlerle gayrimenkul geliştirme ve yönetimi kapsamında alışveriş caddelerinin yeniden yapılandırılmasına ve cadde yönetiminde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmalıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectCadde mağazacılığıtr_TR
dc.subjectalışveriş merkezi mağazacılığıtr_TR
dc.subjectTunalı Hilmi Caddesitr_TR
dc.subjectcadde yönetimitr_TR
dc.subjectgayrimenkul yönetimitr_TR
dc.titleGayrimenkul geliştirme kapsamında cadde mağazacılığı uygulamaları: Ankara İli Tunalı Hilmi Caddesi örneğitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage111tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record