Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorAkgül, Durali
dc.date.accessioned2021-07-13T13:15:21Z
dc.date.available2021-07-13T13:15:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73613
dc.description.abstractTürkiye’de ilk yasal düzenlemelerin yapıldığı 2000 yılı sonrasında hızla gelişen değerleme çalışmaları, zaman içerisinde yasal düzenlemeler ile kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ile gerçek kişileri ilgilendirmekte ve özellikle finansal alanda etkili olmaya başlamıştır. Gayrimenkul değerleme sektöründeki gelişmeye bağlı olarak yasal düzenlemelerle, değerleme uzmanları ve kurumları ile gayrimenkul değerleme, değerleme raporu gibi kavramların tanımlamaları yapılmış, görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. Bu tanımlar çerçevesinde; değerleme raporu, bağımsız değerleme uzmanlarınca gayrimenkul veya gayrimenkul projesinin, değerleme tarihindeki değerinin takdirini ve değerleme uzmanı ise bu raporu düzenleyen kişiyi ifade etmektedir. Gelişmiş ülkelerde, değerleme uzmanları, raporda yer alması gereken bilgilerini ve değerleme normlarını, resmi kurumlardan kolaylıkla temin ederek rapor düzenleme olanağına sahiptirler. Bu nedenle raporlara itiraz oranları düşük seviyede olup raporlarda standart sağlanmıştır. Türkiye’de değerleme uzmanlarının saha çalışmalarında bilgi edinme usul ve esaslarına dair düzenlemelerin yetersiz olduğu ve bu nedenle uygulamada farklılıkların yaşandığı gözlenmiştir. Bir ülkede uygulanan uluslararası değerleme standartları Türkiye’de 2006 yılında kabul edilmiş olmasına rağmen, standartlarda raporda yer alan bilgilerin temin sürecinin tanımlanmamış olmasının, keyfi uygulamalara sebebiyet verebildiği gözlenmiştir. Özellikle sözlü kaynaklardan alınan ve resmi dayanağı bulunmayan verilerin analiz ve raporlama aşamasında kullanılması, raporlarda içerik ve değer faklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede çalışmada değerleme uygulamalarında karşılaşılan temel sorunların tespiti ve özellikle veri toplama ve veri kalitesine ilişkin sorunların analizi ve etkilerinin değerlendirilebilmesi için 37 farklı ilde sahada aktif olarak çalışan 115 değerleme uzmanı ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların % 65’ine göre saha çalışmasında en fazla resmi kurumlarda veri temininde zaman harcanmakta, % 90’ına göre raporlarda satılık olan taşınmaz verileri emsal olarak kullanılmakta ve % 83’üne göre rapor düzenleme süresinin arttırılması ile rapor kalitesinin artırılmasının mümkün olacağı tespit edilmiştir. Katılımcıların % 92’si mevcut eğitimlerin yetersiz olduğunu, gayrimenkul değerleme uzmanı olmak için staj eğitimi içeren özel bir eğitim alınması gerektiğini belirtmiştir. Çalışmanın sonuçlarının sonuçlarına göre saha çalışmalarında karşılaşılan temel sorunların; resmi kurumlarda evrak temini, süre kısıtlaması, değer belirlemede kullanılan emsal veya gelir verilerinin neredeyse ii tamamının resmi olmayan beyanlar niteliğinde olması ile ülkede yaygın olarak görülen, gayrimenkullerde mimari veya statik projesine aykırı yapılaşmanın tespiti gibi çalışmaların da değerleme uzmanından beklenmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna ilave olarak gayrimenkul değerleme alanında verilen eğitimin yetersiz olduğu, sahada çalışan değerleme uzmanlarının çoğunluğunun gayrimenkul alanın eğitime sahip olmadıkları ve sadece değerleme uzmanlığı sınavları için eğitim aldıkları anlaşılmıştır. Türkiye’de uluslararası değerleme standartlarında raporlar üretilebilmesi için, gayrimenkul geliştirme, değerleme, proje geliştirme, gayrimenkul yatırımları, finans ve gayrimenkul yönetimi gibi alanları kapsayan lisans ve lisansüstü eğitim veren kurumların artması, mevcut uzmanlara verilen eğitim ve sertifika programlarının yaygınlaştırılması, değerleme uzmanlarının görev ve sorumlulukları ile raporda yer alması gereken bilgiler ve bu bilgileri edinme sürecinin belirlenmesi, gerçek satış verilerinin raporlarda emsal olarak kullanılmasının sağlanması, bu veriler kullanılarak bölgesel değer haritalarının oluşturulması ve raporlarda standardın sağlanması gerekli görülmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectGayrimenkul değerlemetr_TR
dc.subjectdeğerleme için gerekli olan verilertr_TR
dc.subjectveri kalitesi ve analizitr_TR
dc.subjectveri yetersizliğitr_TR
dc.subjectveri organizasyonu gerekliliğitr_TR
dc.titleGayrimenkul değerleme verilerinin toplanması, saha çalışmaları ve sahada karşılaşılan sorunların analizitr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage80tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record