sherpa/romeo

Now showing items 1-9 of 9

  • ARAP EDEBİYATINDA TABAKÂT (BİYOGRAFİ) TÜRÜNÜN GELİŞİMİ 

   SUBAŞI, Derya ADALAR (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
   Arap Edebiyatında hicri II. Yüzyıldan sonra tedvin hareketinin başlamasıyla bilimsel ve edebi alanda çeşitli konularda kitaplar yazılmış, bunlar arasında özellikle İslam medeniyetine dair fıkıh, tarih, hadis ve Kur’ân ...
  • DAYĀNANDA SARASVATĪ VE SATYĀRTH PRAKĀŞAḤ 

   DEVECİ, Beyza Aybike (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
   Tarihi çok eskilere dayanan Hinduizm dünyanın en eski dinlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Hinduizm, zaman içinde gerek yeni görüş ve uygulamalarla gerekse de Hristiyanlık ve İslam gibi semavî dinlerin yayılmasıyla ...
  • ESKİÇAĞ HİNDİSTAN TARİHİNİN İKİ BUDDHİST HAMİSİ:MAURYA İMPARATORU AŞOKA VE KUŞAN KRALI KANİŞKA 

   KAYALI, Yalçın; HAKMAN, Ilgaz (2021-06-25)
   Bu makale aracılığıyla, Hint tarihi literatüründe Buddhist hamiler olarak adlandırılan kral Aşoka ve Kanişka’nın siyasi hayatı, kültür tarihi perspektifinden ele alınarak bir derlem çalışması olarak sunulmaya çalışılmıştır. ...
  • HİNDĪ DİLİNİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ 

   AYDIN, Ozan Cem; KÖKDEMİR, Esra (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
   Günümüzde dil bakımından çeşitlik gösteren en zengin ülke Hindistan Cumhuriyeti resmi adıyla bilinen Hindistan’dır. Dünyanın ikinci büyük nüfusuna ve yedinci büyük kıtasına sahip olmasıyla da bu çeşitlilik farklı dillerin ...
  • HİNDİSTAN MELODRAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET: DİLVĀLE DULHANİYĀ LE CĀYENGE ÖRNEĞİ 

   KARAOĞLU, Hatice İlay (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
   Bir ülkeye ait sinema sektörü o ülkenin toplumundan, kültüründen, gelenekleri ve tarihi gibi birçok dalından beslenmektedir. Bu nedenle Hindistan melodramlarını anlamak için yine Hindistan’ın kültürü, tarihi, insanı, dini, ...
  • Kathāsaritsāgara’da Bahçe Motifi 

   Parlak, Kardelen (Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 2021-12-17)
   Dilimize “Masal Irmaklarının Okyanusu” olarak çevrilen Kāthāsaritsāgara, 11. Yüzyılda Somadeva tarafından Keşmir kraliçesi için yazılmıştır. Sayısız Hint efsanesinin, peri masalının ve halk masallarının yer aldığı bu eserin, ...
  • Premçand’ın öykülerinde beylik motifler 

   Yoğurt, Canan (Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 2021)
   Yirminci yüzyılın başlarında yazın hayatına başladığı bilinen Premçand, Hindī ve Urdu edebiyatında modern öykünün ve toplumcu gerçekçiliğin en önemli temsilcilerinden biri olması sebebiyle Hindistan başta olmak üzere dünya ...
  • Suudi Arabistan’da İlk Kadın Roman Yazarı Semira Kaşıkçı'nın Vedda‘tu Âmâlî İsimli Romanının Tahlili 

   Direkler, Emine (Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 2021-12-17)
   Napolyon’un 1789 yılında Mısır’ı işgalinin ardından sosyal ve kültürel hayatta çeşitli yenilikler meydana gelmiştir. Yazın dünyasında vuku bulan bu yenilikten biri de Batılı tarzda edebî bir tür olan romanın Arap edebiyatına ...
  • Türk Hindolojisinin Kurucusu: Prof. Dr. Walter Ruben 

   Keskin, Derya (Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 2021-12-17)
   Nazi Almanya’sı döneminde ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Almanca konuşan bilim insanları, Üniversite Reformu’yla birlikte ülkemize gelerek mevcut eğitim sistemimizi revize edecek çalışmaların özneleri haline gelmişlerdir. ...