sherpa/romeo

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • HİNDĪ DİLİNİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ 

  AYDIN, Ozan Cem; KÖKDEMİR, Esra (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
  Günümüzde dil bakımından çeşitlik gösteren en zengin ülke Hindistan Cumhuriyeti resmi adıyla bilinen Hindistan’dır. Dünyanın ikinci büyük nüfusuna ve yedinci büyük kıtasına sahip olmasıyla da bu çeşitlilik farklı dillerin ...
 • HİNDİSTAN MELODRAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET: DİLVĀLE DULHANİYĀ LE CĀYENGE ÖRNEĞİ 

  KARAOĞLU, Hatice İlay (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
  Bir ülkeye ait sinema sektörü o ülkenin toplumundan, kültüründen, gelenekleri ve tarihi gibi birçok dalından beslenmektedir. Bu nedenle Hindistan melodramlarını anlamak için yine Hindistan’ın kültürü, tarihi, insanı, dini, ...
 • ARAP EDEBİYATINDA TABAKÂT (BİYOGRAFİ) TÜRÜNÜN GELİŞİMİ 

  SUBAŞI, Derya ADALAR (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
  Arap Edebiyatında hicri II. Yüzyıldan sonra tedvin hareketinin başlamasıyla bilimsel ve edebi alanda çeşitli konularda kitaplar yazılmış, bunlar arasında özellikle İslam medeniyetine dair fıkıh, tarih, hadis ve Kur’ân ...
 • DAYĀNANDA SARASVATĪ VE SATYĀRTH PRAKĀŞAḤ 

  DEVECİ, Beyza Aybike (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2021-06-25)
  Tarihi çok eskilere dayanan Hinduizm dünyanın en eski dinlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Hinduizm, zaman içinde gerek yeni görüş ve uygulamalarla gerekse de Hristiyanlık ve İslam gibi semavî dinlerin yayılmasıyla ...
 • ESKİÇAĞ HİNDİSTAN TARİHİNİN İKİ BUDDHİST HAMİSİ:MAURYA İMPARATORU AŞOKA VE KUŞAN KRALI KANİŞKA 

  KAYALI, Yalçın; HAKMAN, Ilgaz (2021-06-25)
  Bu makale aracılığıyla, Hint tarihi literatüründe Buddhist hamiler olarak adlandırılan kral Aşoka ve Kanişka’nın siyasi hayatı, kültür tarihi perspektifinden ele alınarak bir derlem çalışması olarak sunulmaya çalışılmıştır. ...