sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇizmeli Öğün, Zeynep
dc.contributor.authorErtoy, Özkan
dc.date.accessioned2021-06-03T21:24:05Z
dc.date.available2021-06-03T21:24:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73565
dc.description.abstract"Antik Dönemde Lampsakos Kenti ve Sikkeleri" başlıklı bu tez çalışması kapsamında antik dönem boyunca Lampsakos kentinin tarihi coğrafyası, kentte önemli bir yere sahip olan Priapos kültü ve kentin ekonomisi incelenmiştir. Arkaik dönemden itibaren başlayıp Roma imparatoru Gallienus Dönemi‟ne kadar belirlenen süre içerisinde kenttin darp ettiği sikkelerden bir katalog oluşturulmuştur. Sikkeler üzerinden kentin siyasi, ekonomik ve sosyal yaşantısı hakkında bilgi verilmiştir. This thesis study entitled "The City of Lampsakos and Coins" was investigated within the historical geography of the city of Lampsakos, the Priapos cult which have an important place in the city and economy. A catalog was created from the Archaic period to the Roman emperor Gallienus period, from the minted coins in Lampsakos city. Information was given about the political, economic and social life of the city through coins.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Arkeoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectLampsakostr_TR
dc.subjectMysiatr_TR
dc.titleAntik Dönemde Lampsakos kenti ve sikkeleritr_TR
dc.title.alternativeLampsakos city and coinage in the Ancient Periodtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage145tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record