sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenocak, Kemal
dc.contributor.authorAliyeva, Sevinj
dc.date.accessioned2021-06-03T21:20:58Z
dc.date.available2021-06-03T21:20:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73564
dc.description.abstractLimited şirketler pek çok Avrupa ülke hukuklarında olduğu gibi, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya hukuklarında da yaygın olarak tercih edilmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanun`unun limited şirkete ilişkin hükümlerinde 6762 sayılı Kanun`dan farklı olarak, önemli ve büyük kapsamda değişiklikler yapılmııştır. Bu değişiklikler limited şirket yöneticilerinin sorumluluğu açısından da önem taşımaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanun`u şirket kurucularının, yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin, tasfiye memurlarının sorumluluklarını tek bir madde de toplamış ve müdür terimi yerine daha geniş anlam taşıyan yönetici terimi kullanmıştır. Azerbaycan ve Rus hukukunda Sovyet geleneği olarak ticaret hukuku medeni kanun içinde kanunlaştırılmıştır. İlk kez limited şirkete ilişkin hükümler Sovyet Medeni Kanun`unda düzenlenmiştir. Azerbaycan bağımsızlık kazandıktan sonra kanunlarda zaman zaman değişiklikler yapılmasına rağmen limited şirkete ilişkin hükümlerde Rus ve Azerbaycan kanunları arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Rus hukukunda Azerbaycan hukukundan farklı olarak limited şirkete ilişkin hükümler hem Limited Şirketler Hakkında Kanun(OOO), hem de Medeni Kanun`da, ama Azerbaycan hukuk`unda ise yalnız medeni kanun`da düzenlenmektedir. Her iki hukukta yalnız limited şirket iştirakçılarının (pay sahibleri) sorumluluğu ele alınmııştır. Limited şirket yöneticilerinin sorumluluğuna ait bilgi ve açıklamaların eksikliği önemli sorunlar doğurmaktadır. Bu yüzden özellikle uygulamada yaşanan sorunları gidermek için konu ile ilgili yeni araştırmaların yapılmasına ihtiyac duyulur. Similarly to many European countries limited liability companies are often preferred in Turkey, Azerbaijan and Russia. As opposed to the Law No 6762, the New Turkish Law on Trade has important and broad changes to regulations pertaining to the limited liability companies. These changes are also important in terms of the responsibility of the managers of the limited liability companies. The New Turkish Law on Trade brought in one article the responsibilities of the founders of the company, members of board, directors and advising officials, and also used the more general term “manager” instead of the term “director”. As a Soviet-era legacy the Azerbaijani and Russian law the trade law was codified as part of the civil code. The first regulations related to limited liability appeared in the Soviet Civil Code. Despite periodical legislative changes after Azerbaijan gained its independence, there are no important differences between the Russian and Azerbaijani law in terms of regulations concerning limited liability companies. In Russia there are regulations pertaining to limited liability companies both in the Law on Limited Liability Companies and in the Civil Code, but in Azerbaijan they are only regulated by the Civil Code. In both legislations only the responsibility of the members of limited companies (stakeholders) is covered. The absence of information and explanations about the managers of limited companies causes serious issues. Therefore, there is need for a new research, especially on the matter of addressing application issues.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Hukuk Fakültesi : Özel Hukuk Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectLimited şirkettr_TR
dc.subjectYönetim organıtr_TR
dc.titleTürk, Azerbaycan ve Rus Hukukunda limited şirket yöneticilerinin sorumluluklarıtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage186tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record