sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorGeray, Haluk Kazım
dc.contributor.authorDoğan, Eren
dc.date.accessioned2021-06-03T21:11:30Z
dc.date.available2021-06-03T21:11:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73562
dc.description.abstractEkonomik krizlerin oluşmasında ve aşılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin taşıdığı önem gözardı edilmiştir. Gerek ekonomik krizlerin yayılmasının hızlanmasındaki rolü gerekse teknolojik gelişmelerle bezenmiş yeni çalışma şekillerini kullanarak yeni tüketim kanalları ile krizin yarattığı negatif etkinin telafi edileceği düşüncesi, krizden çıkış yolu olarak bilgi ve iletişim teknoloji sektörünü çözüm olarak öne çıkarmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri merkezli bu büyüme modeli Türkiye'de krizle olan etkileşiminin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu durum, şirketlerin teknoloji kullanımının artmasıyla sistemle bütünleşmesine ve finansal şoklara daha açık bir ekonomiye dönüşülmesini beraberinde getirmiştir. Böylece küresel ekonomik sistemin bir parçası haline gelen Türkiye hem bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe hem de değişimler yarattığı diğer sektörlerde ekonomik krizlerden etkilenmiştir. Bu çalışmada, öncelikle bilgi ve iletişim teknolojileri ile krizler arasındaki ilişki tartışmaya açılacaktır. Bunun ardından 2008 krizi ve bu krizin Türkiye'ye etkisi üzerinde durulacaktır. Ardından da, krizin Türkiye'de yarattığı sonuçları irdelemek üzere Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına dair göstergeler sunularak bunlar çözümlenecektir. The importance of information and communication technologies in the formation and overcoming of economic crises has been overlooked. Both its role in speeding up the propagation of the economic crises and the idea that the adverse effects of the crisis could be negated by new consumption channels employing novel ways of working adorned with technological developments highlight information and communication technology industry as the solution to the crisis. This information and communication technology-centered growth model has led to the questioning of its interaction with the crisis in Turkey. This has brought about the integration of companies into the system by increasing the use of technology and has rendered the economy more vulnerable to financial shocks. Thus becoming a part of the global economic system, Turkey has been affected both by crises in the information and communication technology sector and in the other sectors in which information and communication technologies created changes. In this study, the relationship between information and communication technologies and crises will be discussed firstly. Then, the 2008 crisis and its impact on Turkey will be elaborated. Subsequently, information and communication technology sector and indicators related to the use of these technologies will be presented and analyzed in order to examine the outcome of the crisis in Turkey.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : İletişim Fakültesi : Gazetecilik Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectEkonomik kriztr_TR
dc.subjectBilgi ve iletişim teknolojileritr_TR
dc.titleEkonomik krizler ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü: Türkiye örneğitr_TR
dc.title.alternativeEconomic crises and information and communication technologies sector: Turkey exampletr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentİletişim Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage139tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record