sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoy Sugıyama, Ceren
dc.contributor.authorPanova, Maria
dc.date.accessioned2021-06-03T20:57:23Z
dc.date.available2021-06-03T20:57:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73560
dc.description.abstractBu araştırma, salon düğünleri bağlamında yapılan kutlamanın ritüelleştirme biçimlerini, ritüele dâhil olan kişilerin ortaya koyduğu performansları ve salonlarda yapılan düğünlerin paket haline getirilişinde göze çarpan akılcılaştırma stratejilerini ele almaktadır. Salon düğünlerini ele alırken, düğünlerde olup biteni salt betimlemek yerine orada düğün servisini sağlayanlar ve düğün hizmetinden yararlananlar arasındaki etkileşimi, örtük uzlaşımı ve bu kadar hızlı işleyen akılcılaştırılmış bir düzeneğin tüm akıl dışılıklarına rağmen hangi stratejilerle ritüelleştirildiğini ortaya konulmaya çalışıldı. Bu amaç doğrultusunda Mart 2013-Eylül 2014 tarihler arasında Ankara'nın Keçiören, Cebeci, Ulus ve Mamak İlçelerinde bulunan düğün salonlarındaki düğünlere katılmak, düğün olmadığı zamanlarda salon çalışanlarıyla görüşüp beraber zaman geçirmek suretiyle etnografik saha çalışması yapılmıştır. Bu tezle salon düğünü esnasında insanlar arasında açığa çıkan ilişki ağları de göz önünde bulundurularak salon düğününün basit tekrarlardan ibaret bir eylemler bütünü olmadığı, bir takım ritüelleştirme stratejilerinin devreye sokulduğu süslenmiş bir gösteri biçimi olduğu ve salon düğünlerinde öngörülebilirlik uğruna belirli bir toplumsal kesimin seçeneksizliğe nasıl mahkûm edildiğini gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra salonun belli bir sınıfsallığın mekanı olarak toplumsal cinsiyet gibi hiyerarşik ilişki biçimlerinin nasıl yeniden ürettiği de ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: salon düğünü, ritüelleştirme stratejileri, performans, akılcılaştırma. This research focuses on types of ritualization strategies, ritual performances of participants and rationalisation strategies taking place in wedding halls during wedding ceremonies. When studying on wedding halls, instead of only describing the scene, interaction between the hosts and the guests, secret agreements and ritualization strategies of this fast operating rationalized system, despite all its nonsense, are presented. In order to achieve this purpose, between March 2013 - September 2014 ethnographic field study was done by attending hall weddings and interviews were held with wedding hall employees in Keçiören, Cebeci, Ulus, and Mamak districts of Ankara. As a result, it can be argued that hall weddings are not just rituals consisting of simple repetitions but also strategically ritualized and exaggerated shows, those of which oblige people to choicelessness for the sake of predictability. On the other hand, how hierarchic relations such as gender are reproduced within wedding halls which can be considered as a place of class-based practices are taken into account throughout the thesis. Keywords: hall wedding, ritualization strategies, performance, rationalization.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi : Antropoloji Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectSalon düğünütr_TR
dc.subjectRitüelleştirme stratejileritr_TR
dc.titleAnkara salon düğünlerinde ritüelleştirme, performans ve akılcılaştırmatr_TR
dc.title.alternativeRitualization, performance and rationalisation in Ankara hall weddingstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage217tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record