sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorDülber, Yusuf
dc.date.accessioned2021-05-25T17:05:11Z
dc.date.available2021-05-25T17:05:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73545
dc.description.abstractOrganize Sanayi Bölgeleri ekonomik kalkınmayı, büyümeyi ve gelişmeyi olumlu etkilemektedir. Yerleşim, sanayi ve tarım alanları ile sanayinin planlanması ve geliştirilmesi sağlanmaktadır. Altyapı ve üstyapı düzenekleri ile çevrenin korunması daha az maliyetle gerçekleştirilmektedir. Finansman kolaylıklarından, müşterek hizmetlerden, tamamlayıcı veya yan ürün üretiminden maksimum fayda sağlanmaktadır. Devletin gözetimi ve katılımı yanında özel sektörün katılımıyla oluşan organlarca yönetimleri oluşmaktadır. Kamu yararı kararı sonrası arazi edinmede, alt ve üst yapı düzenlemede Devlet ve özel sektör finansman teminine ortak katkı vermektedir. Çalışmada Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş, işletim süreci ve bu süreçlerin finansman yöntemi yüz yüze sözlü iletişimle veri toplama tekniği ile incelenmiştir. Bölgenin gelir kaynak yoğunluğunun katılımcı aidatlarından oluştuğu gözlenmiştir. Bu finansman kaynağı ile arazi temini, altyapı ve üstyapı düzenlemesinin karşılanması için itfa planı yapıldığında düzenlemelerin uzun vadede gerçekleştiği tespit edilmektedir. Bölgelerle ilgili devlet ve özel sektör yetkilileri ile yapılan sözlü görüşmeler ve mevzuat düzenlemelerinde yapılan incelemede: özel sektörün; finansman, bilgi birikim ve edinim alternatiflerinin fazla olduğu, Devletin ise denetim ve yönetimde deneyimli olduğu gözlenmektedir. Bu gözlem sonucunun swot analizinde; tarafların üstünlüklerinin korunduğu Kamu Özel Sektör işbirliği modelinin, Bölgelerin kurulumunda uzun süren finansman temini ve doluluk oranının daha kısa vadede karşılanacağı değerlendirilmektedir. Kamu ve özel sektörün gelir kaynaklarının çeşidini artırması, etkin kullanım, teknolojik ve yenilikçi kararlar alması durumunda Organize Sanayi Bölgelerinin finansmanında Kamu Özel Sektör İşbirliği modelinin tercih edilebileceği değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectOrganize Sanayi Bölgelerinin finansmanıtr_TR
dc.subjectKamu Özel Sektör İşbirliğitr_TR
dc.subjectproje geliştirmetr_TR
dc.subjectdeğerlemetr_TR
dc.titleOrganize Sanayi Bölgelerinde mevcut finansman modelleri ve Kamu Özel Sektör işbirliği finansman modelinin uygulanabilirliğinin araştırılmasıtr_TR
dc.typeOther / Diğertr_TR
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage41tr_TR
dc.relation.publicationcategoryRaportr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record