sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlu, Ömer
dc.contributor.authorCömert, Melike
dc.date.accessioned2021-05-04T20:39:26Z
dc.date.available2021-05-04T20:39:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73396
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öz değerlendirmeye dayalı geribildirimin öğrencilerin İngilizce yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, Ankara'da bir devlet üniversitesinde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde ve ilk sekiz haftalık kur boyunca yürütülmüştür. Araştırma için gerekli veriler, B1 kuru öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırma, deneysel araştırma modelleri arasında yer alan ön test-son test kontrol gruplu desende tasarlanmıştır. Araştırma süreci boyunca yazma becerisi, kontrol grubunda geleneksel yollarla yürütülen yazma dersleri ile deney grubunda ise öz değerlendirmeye dayalı geribildirim çalışmaları yapılarak yürütülen yazma dersleri ile geliştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma için gerekli veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ön test - son test İngilizce Yazma Görevleri, bir DPA ve bir görüşme formu ile toplanmıştır. Ön test ve son testten elde edilen ve araştırmanın ana bulgularını ortaya koyan verilerin çözümlenmesinde karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA analiz tekniği; görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA analizi sonuçları, grupların yazma becerilerinde ön testten son teste deney grubu lehine ve manidar bir farklılık gözlendiğini ortaya koymuştur. Bu durumdan yola çıkılarak yazma becerilerinin geliştirilmesinde öz değerlendirmeye dayalı geribildirim çalışmaları yapılarak yürütülen yazma derslerinin geleneksel yollarla yürütülen yazma derslerinden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Görüşme formu ile elde edilen veriler deney grubu öğrencilerinin çoğunluğunun öz değerlendirmenin yazma becerileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğunu göstermiştir. Olumsuz görüş bildiren öğrenciler, İngilizcedeki eksikleri sebebiyle öz değerlendirme yapma konusunda zorlandıklarını ve süreçten yeterince yarar sağlayamadıklarını açıklamışlardır. The main aim of this study is to investigate the effects of self-assessment on the writing skills of students in a second language learning course. The study was carried out in a state university in Ankara throughout the first 8-month period during the second semester in the 2014-2015 academic year. The participants consisted of students in B1 level. The study used a pretest posttest control group design. Throughout the study, the control group attended writing lessons which were carried out in the traditional manner, while the experimental group attended writing lessons in which students performed self-assessment. For the data required for the study to be gathered, pretest - posttest writing tests, a rubric and an interview form, which were all devised by the researcher, were utilized. In the analysis of the qualitative data gathered from the application of pretest and posttest writing tests, the statistical technique "two-way ANOVA for mixed measures" was used while the analysis of the quantitative data gathered from the interviews was conducted by the use of the method of content analysis. The results of the two-way ANOVA for mixed measures pointed out that the control and experimental groups had improved their writing skills in a significantly different degree, the improvement in the writing skills of experimental group student being higher. This brought the researcher to the conclusion that writing lessons in which students practiced self-assessment is more effective in improving the writing skills of students than writing lessons carried out in the traditional way. The interviews also proved that the views of the experimental group students on the effect of self-evaluation on their writing skills were mostly positive, except for the comments of few students who asserted that they had not benefited from self-evaluation as their poor English had hindered them from being able to self-assess their own writings.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Eğitim Bilimleri Enstitüsü : Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectYazma becerisitr_TR
dc.subjectYazılı anlatımtr_TR
dc.titleÖz değerlendirmeye dayalı geribildirimin İngilizce yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of self-evaluation on the achievement in writing in Englishtr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage104tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record